Teacovery – ชาสมุนไพรสกัดเพื่อสุขภาพ

ชาผงสกัดจากสมุนไพร เครื่องดื่มที่เต็มไปด้วยคุณประโยชน์ ตอบโจทย์คนทำงานรุ่นใหม่ที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพ

นวัตกร

ทีม Teacovery
จณิณ คูวิจิตรสุวรรณ
กฤตนัน ดีเด่นกีรติสกุน

กลุ่มเป้าหมาย

คนทั่วไปวัยทำงาน
อายุ 25 - 40 ปี

 

โปรแกรม

Design Thinking for Food Entrepreneurs 
1 เมษายน 2564 -
31 พฤษภาคม 2564

" ปัญหาสุขภาพที่เป็นความกังวลของคนวัยทำงานส่วนใหญ่คือ การจัดการความเครียด การนอนไม่หลับ และการควบคุมน้ำหนัก แต่ไลฟ์สไตล์ปัจจุบันทำให้ไม่มีเวลาใส่ใจและดูแลสุขภาพเท่าที่ควร "

เกี่ยวกับผลงาน

'คุณมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของคุณด้านใดบ้าง?' คือคำถามที่ทีม Teacovery ได้ตั้งขึ้นเพื่อสำรวจปัญหาสุขภาพที่คนวัยทำงานส่วนใหญ่มีความกังวล ซึ่งสามอันดับแรกที่คนตอบคือ นอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิท การลดน้ำหนัก และการจัดการและรับมือกับความเครียด เมื่อถามถึงการดูแลสุขภาพเพื่อแก้ไขสิ่งที่กังวล เหตุผลที่เป็นข้อจำกัดส่วนใหญ่ของกลุ่มเป้าหมายคือไม่มีเวลาในการดูแลตนเอง จึงทำให้ยังวนเวียนอยู่ปัญหาเดิมเหล่านี้ไปอย่างต่อเนื่อง

ทีม Teacovery ที่มีสมาชิกหลักเป็นแพทย์แผนไทยและพนักออฟฟิศวัยทำงาน ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรสกัดรูปแบบผงเพื่อตอบโจทย์เรื่องความสะดวกสำหรับคนวัยทำงานที่ไลฟ์สไตล์เร่งรีบและมีเวลาจำกัด   Teacovery นำคุณประโยชน์ของสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณในการรักษาปัญหาสุขภาพได้อย่างตรงจุดมาช่วยเป็นทางเลือกในการบรรเทาปัญหาความกังวลด้านสุขภาพยอดฮิตของคนวัยทำงาน ได้แก่ความเครียด การนอนไม่หลับ และการควบคุมน้ำหนัก  ซึ่งเป็น functional drink ที่รสชาติดี ดื่มง่าย ปลอดภัย และดีต่อสุขภาพ

>>> เรียนรู้เพิ่มเติม <<<

สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก innowhale

1. เรียนรู้กระบวนการ Design Thinking ที่ทำให้แยกกลุ่มเป้าหมายและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น

2. ได้ลองลงมือทำธุรกิจจริง และได้มีประสบการณ์ในการติดต่อเจรจาคู่ค้าต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการและการผลิต

3. ได้เรียนรู้ถึงวิธีในการจัดทำแบบทดสอบ Sensory test เพื่อทดสอบและประเมินผลทางด้านรสชาติ กลิ่น และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์

4. ได้ประชาสัมพันธ์คุณประโยชน์ต่างๆ ของสมุนไพรไทย และช่วยสร้างการรับรู้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพตนเอง

ผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดหวัง

ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้น สร้างความตระหนักด้านสุขภาพและการป้องกันรักษาโรคสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใหญ่วัยทำงาน และสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคที่ดี รับประทานอาหารเป็นยา  เข้าถึงทางเลือกในการดูแลสุขภาพที่ปลอดภัย ในระยะยาว Teacovery คาดหวังว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักด้านคุณประโยชน์ของสมุนไพรไทย และกระตุ้นให้คนหันมาใส่ใจและดูแลสุขภาพผ่านอาหารที่รับประทานมากขึ้น

เริ่มต้นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในประเด็นผลกระทบสูง
หรือร่วมพัฒนานวัตกรสังคมกับ innowhale