นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ในโครงการ Design Thinking for Food Entrepreneurs

Veggie Jello – เยลลี่คาราจีแนนไฟเบอร์แน่นจากผักและผลไม้ธรรมชาติ

เยลลี่คาราจีแนนผสมวุ้นโอ๊ตไฟเบอร์พร้อมดื่ม สำหรับคนทานผักผลไม้ไม่เพียงพอ ผลิตจากน้ำผักผลไม้แท้ 100%  มีไฟเบอร์สูงเท่ากับผักครึ่งกิโลกรัม

Nina Chaiyanon

August 22, 2021

Fruity Jelly – เยลลี่ผลไม้แท้ 100% สดชื่นได้ ไม่มีน้ำตาล

ขนมเจลลี่คาราจีแนนผสมเนื้อผลไม้แท้ 100% มีส่วนผสมของน้ำตาลหญ้าหวานแทนน้ำตาล อุดมด้วยไฟเบอร์จากธรรมชาติ สำหรับคนรักสุขภาพ

Nina Chaiyanon

August 22, 2021

อยากเริ่มต้นสร้างนวัตกรรมสังคม ?  คุยกับ innowhale

Food & NCDs

นวัตกรรมประเด็นอาหารและสุขภาพ  ส่งเสริมให้คนไทยกินดี ห่างไกลโรค

Youth Mental Health

นวัตกรรมประเด็นสุขภาพจิตวัยรุ่น ส่งเสริม สนับสนุนให้วัยรุ่นไทยมีสุขภาพจิตที่ดี

Road Safety

นวัตกรรมประเด็นถนนปลอดภัย แนวคิดและไอเดียในการลดอุบัติเหตุและส่งเสริมความปลอดภัยบนถนน

"innowhale ช่วยให้เรามองเห็นโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในการสร้างนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาให้คน และเป็นประโยชน์ต่อสังคม"

~ ผู้เข้าร่วมโครงการ University Incubation Program

CONNECT WITH US