Insights

 

design sprint steps

Design Sprint

อะไรคือ Design Sprint? Design Sprint เป็นกระบวนการที่พัฒนาโดย Google Ventures เพื่อใช้ในการออกแบบและทดสอบไอเดียนวัตกรรมได้ภายใน 5 วัน แล้วเหมือนหรือต่างจาก Design Thinking อย่างไร? Design Sprint มีแรงบันดาลใจมาจาก Design Thinking …
Read More

innowhale University Incubation Program 2020

innowhale สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา ที่ต้องการทำโครงการนวัตกรรมสังคม เข้าร่วม innowhale University Incubation Program 2020 โปรแกรมบ่มเพาะที่จะช่วยให้คุณพัฒนาไอเดียโปรเจคจากโจทย์สถานการณ์และกลุ่มเป้าหมายจริง และเสริมสร้างทักษะด้านนวัตกรรมที่สำคัญ เพื่อหาคำตอบและวิธีการแก้ปัญหา (solution) สำหรับประเด็นสังคมที่ผลกระทบสูง พร้อมทุนสนับสนุนโครงการและโอกาสในการต่อยอดและขยายผลร่วมกับ สสส. และภาคีเครือข่าย …
Read More

ผู้สูงวัยกินยา เรื่องธรรมดาที่ไม่ควรมองข้าม

เพราะความเสื่อมที่ประดังเข้ามา ทำให้เรื่องผู้สูงวัยกินยา จึงกลายเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่ควรมองข้าม และต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ปัญหาการกินยาในผู้สูงวัยที่มักพบ คือ ลืมกินยา เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของผู้สูงวัย โดยเฉพาะคนที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง ต้องกินยาเป็นประจำ และมียาหลายชนิดที่ต้องกินในแต่ละมื้อ ขณะที่ความจำเริ่มลดลง พฤติกรรมลืมกินยาจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้บ่อยซื้อยามากินเอง ผู้สูงอายุบางคนชอบซื้อยามากินเองตามคำแนะนำของคนใกล้ตัว หรือหมอตี๋ที่ร้านขายยา ทั้งยาชุดและยาสมุนไพรที่ไม่ได้รับรองมาตรฐาน ซึ่งส่วนใหญ่มีสารสเตียรอยด์ เมื่อกินไประยะแรกมักจะมีอาการดีขึ้น แต่กลับส่งผลร้ายในระยะยาว ทั้งกระดูกพรุน …
Read More

คนไทยตาย (และเจ็บป่วย) เพราะปาก

สำหรับผู้ที่มีเป้าหมายที่จะสร้างนวัตกรรมที่มี impact สูง สิ่งแรกเลยที่ต้องคำนึงถึงก็คือต้องเลือกปัญหาที่ใหญ่ มีผลกระทบกับผู้คนมากมาย วันนี้ innowhale ขอนำเสนอตัวช่วยสำหรับเพื่อนๆ ที่สนใจประเด็นสุขภาพ ในการเลือกโจทย์นวัตกรรมที่น่าสนใจ อะไรคือสาเหตุการเจ็บป่วยหลักของคนไทย? ถ้าจะบอกว่าใครคนนึงสุขภาพดี นอกจากคนนั้นจะมีอายุยืนยาวตามอายุขัยแล้ว คนนั้นก็จะต้องไม่เจ็บป่วยด้วย ในมุมกลับกันคนที่สุขภาพไม่ดีก็จะเสียปีสุขภาวะมาจากการเสียชีวิตก่อนอายุขัยและการเจ็บป่วยหรือพิการ ในประเทศไทยก็มีประมวลข้อมูลนี้โดย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ มาตั้งแต่ปี 2542 โดยข้อมูลล่าสุดจะเห็นได้ว่ากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง …
Read More

เบาหวาน – รู้ก่อนเบาใจ ควบคุมได้เบาโรค

เบาหวาน คือ โรคที่เซลล์ร่างกายมีความผิดปกติในขบวนการเปลี่ยนน้ำตาลในเลือดให้เป็นพลังงาน เมื่อน้ำตาลไม่ได้ถูกใช้จึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นกว่าระดับปกติ(ที่มา : สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย) เป็นโรคยอดฮิตที่พบได้ในผู้สูงวัย โดยเฉพาะคนที่มีอายุ 60–79 ปี ซึ่งมีความชุกในการเกิดโรคอยู่ที่ร้อยละ 19.2 (60–69 ปี) และ 18.8 (70–79 ปี) เบาหวาน เมื่อเป็นแล้ว …
Read More