Goodival – เรียนรู้จิตใจ กับการเดินทางในสวนสนุกที่กำลังใกล้จะปิดตัว

เว็บแอพพลิเคชั่น ที่ชวนทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็น  perfectionist
กับการเดินทางในสวนสนุกที่กำลังใกล้จะปิดตัว

นวัตกร

ทีม Soulgood

ชนัญญา หุมอาจ
ญาดา วงษ์แสงจันทร์
ธมลวรรณ ทองเยาว์

 

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มวัยรุ่นจนถึงกลุ่มวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
ที่มีความท้าทายเรื่องบุคลิกภาพ
แบบคติสมบูรณ์แบบ (Perfectionism)

โปรแกรม

Digital Mental Health University Incubation Program 2022
Innowhale x คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2566

"พวกเขามี support system น้อย  เมื่อมีปัญหาแล้วไม่สามารถพูดคุยปรึกษาใครได้ ไม่มีคนที่พร้อมรับฟังและเข้าใจ"

 

เกี่ยวกับผลงาน

เว็บไซต์ Goodival มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพแบบคติสมบูรณ์แบบ (Perfectionism) ผ่านการสะท้อนเรื่องราวของตนเองผ่านบทสนทนาระหว่างตัวละครในสวนสนุกที่กำลังใกล้จะปิดตัวลง โดยทางทีมมีความตั้งใจให้ผู้ใช้ได้รับความรู้ทางจิตวิทยาในรูปแบบที่เข้าถึงง่าย กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมสะท้อนประสบการณ์ของตนเองเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความคิดและความรู้สึก และส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมได้รับความผ่อนคลายและมีสุขภาวะทางจิตที่ดีขึ้น และสามารถแชร์สิง่ที่ได้เรียนรู้ให้กับเพื่อนๆ ผ่าน Social Media 

 

>>> เรียนรู้เพิ่มเติม <<<

สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก innowhale

1.ได้ทักษะความคิดสร้างสรรค์ เพราะต้องคิดรายละเอียดเยอะจริงๆ ต้องคิดว่าทำแบบไหนจะ work ที่สุด

2. ทักษะการวางแผนและการทำงานร่วมกับผู้อื่นพัฒนามากขึ้น 

3. บริหารจัดการการทำงานได้ดีขึ้น เป็นระเบียบและมีกำหนดการต่างๆชัดเจน ทำให้ทำงานได้สะดวกขึ้น

4.  เห็น/เข้าใจมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับ perfectionism และช่วยให้รับมือกับ perfectionism ของตัวเองได้ดีขึ้น

5. ได้เเรงบันดาลใจในการทำนวัตกรรม ได้เห็นช่องทางความเป็นไปได้ในการทำสื่อที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตในรูปแบบใหม่

6. ได้เรียนรู้กระบวนการการสร้างนวัตกรรม

ผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดหวัง

สิ่งที่ทางทีมมุ่งหวัง คือ การที่กลุ่มเป้าหมายเข้ามาใช้เว็บไซต์จนจบ ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายมีแนวโน้มที่จะตระหนักเเละรู้เท่าทันความคิดของตนเองในเเง่ของบุคลิกภาพแบบคติสมบูรณ์แบบ เนื่องจากได้ผ่านการรับฟังเรื่องราวของตัวละครที่ถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อนถึงด้านต่างๆ ของบุคลิกภาพแบบคติสมบูรณ์แบบและใช้เวลาเพื่อสะท้อนความคิดของตนเองออกมาผ่านการพิมพ์คำตอบ 

ประสบการณ์ใช้เว็บไซต์นี้อาจนำไปสู่การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมต่อเกี่ยวกับบุคลิกภาพนี้ ทางทีมมีความตั้งใจที่จะกระจายความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพแบบคติสมบูรณ์แบบในรูปแบบของการเล่าเรื่องกึ่งเกม เพื่อให้เข้าใจง่ายเเละช่วยให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ว่าการยึดติดความสมบูรณ์แบบมีหลายองค์ประกอบย่อย

ทีมเห็นโอกาสการต่อยอดเครื่องมือนี้เป็น Senior Project ในอนาคต และคาดหวังว่าจะเสริมความรู้และวัดผลเครื่องมือนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

เริ่มต้นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในประเด็นผลกระทบสูง
หรือร่วมพัฒนานวัตกรสังคมกับ innowhale