นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ในโครงการ Design Thinking for Food Entrepreneurs – ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากวัตถุดิบอินทรีย์สำหรับคนเมือง

สวนผักอ้ายเกิ้ม – ซีเรียลบาร์จากข้าวพองออร์แกนิค

อาหารว่างเพื่อสุขภาพตอบโจทย์สำหรับช่วงเวลาเร่งด่วน สะดวก อร่อย และอุดมไปด้วยคุณค่าจากข้าวกล้องออร์แกนิคและวัตถุดิบจากธรรมชาติ

Nina Chaiyanon

July 15, 2023

ข้าวเมืองเหนือ – เมนูสลัดผักจากสมุนไพรท้องถิ่น

สลัดผักสมุนไพรท้องถิ่น เสริฟพร้อมข้าวพองออร์แกนิค และนำ้สลัดญี่ปุ่นนำ้ใส รสชาติที่คุ้นเคย จากวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรธรรมชาติดอกคำ

Nina Chaiyanon

July 15, 2023

Maetha Organic – น้ำผักผลไม้ โปรตีนสูงจากถั่วออร์แกนิค

น้ำผักผลไม้ปั่นจากท้องถิ่นแม่ทา โปรตีนสูง จากถั่วลิสงออร์แกนิค  ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100%  สำหรับดูแลสุขภาพตามรอบเดือน  

Nina Chaiyanon

July 15, 2023

อยากเริ่มต้นสร้างนวัตกรรมสังคม ?  คุยกับ innowhale

Food & NCDs

นวัตกรรมประเด็นอาหารและสุขภาพ  ส่งเสริมให้คนไทยกินดี ห่างไกลโรค

Youth Mental Health

นวัตกรรมประเด็นสุขภาพจิตวัยรุ่น ส่งเสริม สนับสนุนให้วัยรุ่นไทยมีสุขภาพจิตที่ดี

Road Safety

นวัตกรรมประเด็นถนนปลอดภัย แนวคิดและไอเดียในการลดอุบัติเหตุและส่งเสริมความปลอดภัยบนถนน

"innowhale ช่วยให้เรามองเห็นโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในการสร้างนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาให้คน และเป็นประโยชน์ต่อสังคม"

~ ผู้เข้าร่วมโครงการ University Incubation Program

CONNECT WITH US