Self-made – การเดินทาง 14 วัน สู่การเข้าใจคุณค่าและยอมรับในตนเอง

แอพพลิเคชั่นที่ชวนคุณมาออกเดินทางภายในจิตใจ
กับเส้นทาง 14 วัน สู่การเข้าใจคุณค่าและยอมรับในตนเอง

นวัตกร

ทีม Self-made

เกวลิน บูรณิกานนท์
ณัชชา วสุวัต
อภิชญา เรืองประกอบกิจ

 

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มวัยรุ่นจนถึงกลุ่มวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
วัยเริ่มทำงาน

โปรแกรม

Digital Mental Health University Incubation Program 2022
Innowhale x คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2566

"เป็นไปได้ไหมที่เราจะเริ่มจากความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทำสิ่งเล็ก ๆ ที่ตั้งใจจะทำได้จนสำเร็จ ไปสู่การมองเห็นคุณค่าในตัวเองชัดเจนขึ้นทีละนิด"

 

เกี่ยวกับผลงาน

กลุ่มของเราได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเพิ่มระดับการเห็นคุณค่าในตัวเองของบุคคล จึงอยากผลักดันและส่งเสริมให้มีการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตัวเองของบุคคลให้มากขึ้น หลังการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายพบว่า กลุ่มเป้าหมายมีวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย และจากการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มของเราได้ดึงจุดร่วมของวิธีการที่กลุ่มเป้าหมายใช้ ซึ่งก็คือการสร้างความภาคภูมิใจให้ตัวเองและการปลูกพืช กลุ่มเราดําเนินการภายใต้โจทย์นวัตกรรมที่ว่า “เป็นไปได้ไหมที่เราจะเพิ่มระดับการเห็นคุณค่าในตัวเองจากความภาคภูมิใจที่ได้ทําสิ่งเล็กๆ ที่ตั้งใจจะทําให้สําเร็จ เพิ่มให้เห็นคุณค่าในตัวเองชัดขึ้น” ทําให้เกิด “self-made”

ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างระดับการเห็นคุณค่าในตัวเองให้กับผู้ใช้งาน โดยที่กลุ่มของเราเลือกใช้หลักการของ positive psychology และการเรียนรู้ด้วยการเสริมแรงในการพัฒนานวัตกรรมชิ้นนี้เพื่อพัฒนาตัวตนของบุคคลให้แข็งแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเห็นคุณค่าในตัวเอง ซึ่งนวัตกรรมนี้จะเป็น

แอปพลิเคชันที่ให้ผู้ใช้งานได้เข้ามาบันทึกสิ่งเล็ก ๆ ที่ตัวเองทําสําเร็จในแต่ละวัน เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจกับตัวเอง นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มความน่าสนใจให้กับนวัตกรรมโดยการนําไอเดียเกี่ยวกับการดูแลต้นไม้เข้ามาช่วย สร้างแรงจูงใจ และความเพลิดเพลินใจควบคู่ไปกับการเสริมสร้างและพัฒนาระดับการเห็นคุณค่าในตัวเองของบุคคล

 

>>> เรียนรู้เพิ่มเติม <<<

สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก innowhale

1. ได้เรียนรู้ flow และกระบวนการในการทำแอพ

2. ได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราคิดอาจจะทำไม่ได้ เราคิดเป็น Step แต่บ้างครั้งมันไม่ได้ทำงานแบบนั้น เราอาจจะต้องคิดละเอียด มันมี step มากกว่าที่เราคิด เรื่องการ proof idea การเอาเรื่องจิตวิทยามาผนวกกับเทคโนโลยี

3. ได้ฝึกการสื่อสาร เพราะต้องทำงานกับหลายคน ทำงานกับ innowhale คณะจิตวิทยา Dev และเพื่อนๆ 

4. มีความกล้ามากขึ้นที่แสดงความเห็นกับคนอื่นมากขึ้น

5. ทักษะการจัดการและการจัดการปัญหาเฉพาะหน้าดีขึ้น

ผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดหวัง

  • จากการทดสอบเครื่องมือค้นพบว่าช่วยให้กลุ่มเป้าหมายมองเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่ระดับการยอมรับตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่ได้แตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ
  • การเข้าร่วมโครงการนี้เข้ามาในจังหวะที่ดี ได้ทำให้ภาพที่อยู่ในหัวให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นใน Senior Project
  • เห็นโอกาสพัฒนาในเวอร์ชั่นถัดไปให้เป็นมิตรกับผู้ใช้หลากหลายเพศมากขึ้น วิธีการพาผู้ใช้ไปสู่เป้าหมาย และการพัฒนาให้เครื่องมือใช้งานได้มากกว่า 14 วัน

เริ่มต้นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในประเด็นผลกระทบสูง
หรือร่วมพัฒนานวัตกรสังคมกับ innowhale