นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ในโครงการ Nudge Bootcamp – Road Safety

โครงการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่สะพานข้ามแยกคลองตันด้วยการโน้มน้าวพฤติกรรม (Nudge)

‘สะกิด’ พฤติกรรมขับขี่ปลอดภัยในกลุ่มเป้าหมายผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บริเวณสะพานข้ามแยกคลองตัน

Nina Chaiyanon

September 6, 2021

เลี้ยวเป็นเส้นตรง – สะกิดพฤติกรรมขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุทางกลับรถ

‘สะกิด’ พฤติกรรมขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบริเวณจุดกลับรถในเขตชุมชน ด้วยการเข้าถึง เข้าใจ และเสริมแรง

Nina Chaiyanon

September 6, 2021

ร้อยเอ็ดเฮ็ดดี 101 – สะกิดพฤติกรรมขับขี่ปลอดภัย ไม่ขับย้อนศร

‘สะกิด’ พฤติกรรมขับขี่ปลอดภัย ไม่ขับรถย้อนศร ด้วยเทคนิคการสื่อสารที่เข้าถึงวิธีคิดและความเชื่อของคนในชุมชน

Nina Chaiyanon

September 6, 2021

อยากเริ่มต้นสร้างนวัตกรรมสังคม ?  คุยกับ innowhale

Food & NCDs

นวัตกรรมประเด็นอาหารและสุขภาพ  ส่งเสริมให้คนไทยกินดี ห่างไกลโรค

Youth Mental Health

นวัตกรรมประเด็นสุขภาพจิตวัยรุ่น ส่งเสริม สนับสนุนให้วัยรุ่นไทยมีสุขภาพจิตที่ดี

Road Safety

นวัตกรรมประเด็นถนนปลอดภัย แนวคิดและไอเดียในการลดอุบัติเหตุและส่งเสริมความปลอดภัยบนถนน

"innowhale ช่วยให้เรามองเห็นโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในการสร้างนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาให้คน และเป็นประโยชน์ต่อสังคม"

~ ผู้เข้าร่วมโครงการ University Incubation Program

CONNECT WITH US