สะกิดพฤติกรรม บริโภคผักผลไม้ในมื้ออาหาร

การสะกิดพฤติกรรม เพิ่มการบริโภคผักผลไม้ในมื้ออาหาร

นวัตกร

ทีม Ring the Bell

 

 

กลุ่มเป้าหมาย

ลูกค้าร้าน Ring the Bell
กลุ่มครอบครัว กลุ่มเพื่อน
ผู้ใหญ่ และเด็ก

โปรแกรม

Nudge Bootcamp 2022
Innowhale x Thailand Future Foundation
พฤษภาคม 2565 - ตุลาคม 2565

"เราออกแบบเมนูผักของร้าน Ring the Bell ให้มีหลากหลาย แต่เมนูที่ขายดีส่วนใหญ่เป็นอาหารจานเดียวและขนมมากกว่า เข้าใจว่าคนทั่วไปคงไม่ได้อยากกินผักขนาดนั้นอยู่แล้ว แต่เราจะมีวิธีไหน สะกิดให้เค้าตัดสินใจเลือกกินเมนูที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นไหมนะ "

เกี่ยวกับผลงาน

Ring the bell เป็นร้านอาหาร ธุรกิจครอบครัวขนาดเล็ก ตั้งอยู่เขตประเวศ​บริเวณริมถนนใหญ่ที่มีย่านออฟฟิศและสำนักงานรอบ ๆ  ที่จะมีลูกค้าทั้งขาจรและลูกค้าประจำแวะเวียนเข้ามาเรื่อย ๆ   ร้านมีความตั้งใจและใส่ใจในการเลือกวัตถุดิบและปรุงอาหารที่ดีที่สุด เพื่อเสริฟเมนูอาหารที่อร่อย และดีต่อสุขภาพให้กับลูกค้า
เมนูที่ร้านภูมิใจนำเสนอนอกจากอาหารจานเดียวและขนม คือ สลัดผัก ที่ใช้ผักปลอดสารพิษ และเครื่องปรุงจากวัตถุดิบธรรมชาติ

Ring the Bell พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ไม่สั่งสลัดและเมนูผักมากเท่าที่ควร  ส่วนหนึ่งดูเมนูมาก่อนแล้วและสั่งอย่างที่ต้องการ  บางส่วนบอกว่าไม่ทราบเลยว่าร้านมีเมนูสลัด   หรือไม่เห็นเลยไม่ได้นึกถึง  โจทย์ของภารกิจนี้คือ Ring the Bell ต้องการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผักให้มากขึ้น เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ และโภชนาการที่เหมาะสมในกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการร้าน  จึงได้ออกแบบแนวคิดการสะกิดพฤติกรรม กระตุ้นให้คนสั่งสลัด/เมนูผักมากขึ้น โดย hilight สลัดที่หลากหลาย  ต่าง ๆ ในเมนู เพื่อให้คนสังเกตได้ชัดเจนขึ้น และออกแบบบรรยากาศของร้าน โดยใช้การตกแต่ง ภาพ แสง ผักผลไม้เพื่อการตกแต่ง เพื่อสื่อสารกับลูกค้า และกระตุ้นให้อยากกินผัก    โดยร้านได้ออกแบบเมนูใหม่โดยมีสลัดเป็นเมนูหลัก ให้คนเห็นเป็นอย่างแรก ตกแต่งร้านด้วยพืชผักหรือต้นไม้ ออกแบบป้ายหน้าร้าน เพื่อสื่อสารให้เห็นว่าขายเมนูผัก สลับลำดับอาหารในเมนูเอาสลัดขึ้นก่อน และ ออกแบบบรรยากาศโดยรวม เช่นการใช้สี การจัดจานให้น่าสนใจ น่าถ่ายภาพ ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคนี้ 

หลังจากปรับภาพลักษณ์และออกแบบเมนูและทำการตลาดใหม่ โดยใช้เวลาเพียง 3 เดือน  ร้าน Ring the Bell กระตุ้นยอดขายเมนูผัก เพิ่มขึ้นถึง 120% เห็นได้ชัดว่าเมนูผักเป็นที่นิยมของลูกค้ามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จและจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ในการกระตุ้นให้คนกินดี

 

>>> เรียนรู้เพิ่มเติม <<<

สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก innowhale

1. กระบวนการออกแบบโดยมีพฤติกรรมเป็นศูนย์กลาง

2. ได้นำความรู้ ศาสตร์การสะกิดพฤติกรรม (Nudge) มาทดลองลงมือทำจริง ในบริบทหน้างานจริง
ทำให้ได้ศึกษาและนำไปปรับใช้ในการทำงานเยอะมาก

3. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรและเครือข่ายนวัตกรผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดหวัง

Ring the Bell เป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ในการสะกิดให้ผู้บริโภคหันมารับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น  ทีมหวังว่าโครงการนี้จะสามารถใช้เป็นกรณีศึกษาในการนำหลักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมาปรับใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมและสนับสนุนให้เกิด Healthy Eating ในบริบทอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันได้ เช่น โรงอาหารสำนักงาน หรือร้านอาหารอื่น ๆ  และสร้างผลกระทบในวงกว้างต่อไป

เริ่มต้นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในประเด็นผลกระทบสูง
หรือร่วมพัฒนานวัตกรสังคมกับ innowhale