Call for Ideas

Changing the world, one idea at a time

แชร์ไอเดียโดน ๆ แนวคิดเจ๋ง ๆ หรือมุมมองที่แตกต่าง
และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบสังคมในแบบที่คุณต้องการ

C H A L L E N G E

ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อค
ช่วยออกแบบแนวคิดการส่งเสริมพฤติกรรมขับขี่ปลอดภัย สำหรับผู้ขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์

C H A L L E N G E

การกลั่นแกล้งรังแกในโรงเรียน
ช่วยออกแบบแนวคิดการสร้างความตระหนักรู้ ออกแบบพื้นที่ปลอดภัยและสร้างวัฒนธรรมใหม่ เพื่อหยุดการบูลลี่ในโรงเรียน

C H A L L E N G E

สุขภาพจิตเด็ก วัยรุ่น และการใช้เวลากับครอบครัว
ช่วยออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการพูดคุยและสร้างความเข้าใจในครอบครัว

C H A L L E N G E

วิกฤติสุขภาพ ชายไทยวัยทำงาน ไม่ทานผัก
ช่วยเสนอแนวคิดและวิธีการสร้างเสริมพฤติกรรมการกินผัก ในกลุ่มผู้ชายไทยวัยทำงาน