นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ในโครงการ Creative Content Creator Workshop – Mental Health

What Abuse Me – ชวนวัยรุ่นพูดคุยและสะท้อนคิดเกี่ยวกับ Hate Speech ในสังคม

Instagram Story ที่รวบรวมคำถามและกิจกรรม Self-Reflection ชวนคิด ชวนคุย ชวนตั้งคำถาม เกี่ยวกับ Hate speech ในประเด็นยอดฮิตที่วัยรุ่นต้องเจอในสังคม

Nina Chaiyanon

August 27, 2021

INFP – It’s Normal to Feel Pain

instagram content ที่ให้ข้อมูลเรื่องการรู้จักตัวเอง และเปิดช่องทางในการให้คำปรึกษาด้านปัญหาสุขภาพจิตแก่วัยรุ่น

Nina Chaiyanon

August 27, 2021

pprs.trange – คุณเคยรู้สึกแปลกแยก เพราะเป็นตัวเองหรือเปล่า ?

instagram content เปิดพื้นที่และเป็นกระบอกเสียงคนที่รู้สึกว่าตนเองแปลกแยก และไม่อาจส่งเสียง “เคยรู้สึกแปลกเพราะเป็นตัวเองหรือเปล่า ? ถ้าคุณแปลก เราก็แปลกเหมือนกัน”

Nina Chaiyanon

August 27, 2021

คลิปวีดีโอสั้นชวนคิด – วัยรุ่นและความสัมพันธ์กับเพื่อน

สื่อคลิปวีดีโอสั้นที่สะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน การเคารพสิทธิ การให้เกียรติ และการอยู่ร่วมกันในสังคม

Nina Chaiyanon

August 27, 2021

The Letter – เรื่องราวโรคซึมเศร้าผ่านจดหมายถึงเพื่อน

instagram story ที่เล่าเรื่องราวของโรคซึมเศร้าในรูปแบบบทสนทนาผ่านการเขียนจดหมาย แบ่งปันมุมมองและกำลังใจดีดีจากเพื่อนถึงเพื่อน

Nina Chaiyanon

August 27, 2021

อยากเริ่มต้นสร้างนวัตกรรมสังคม ?  คุยกับ innowhale

Food & NCDs

นวัตกรรมประเด็นอาหารและสุขภาพ  ส่งเสริมให้คนไทยกินดี ห่างไกลโรค

Youth Mental Health

นวัตกรรมประเด็นสุขภาพจิตวัยรุ่น ส่งเสริม สนับสนุนให้วัยรุ่นไทยมีสุขภาพจิตที่ดี

Road Safety

นวัตกรรมประเด็นถนนปลอดภัย แนวคิดและไอเดียในการลดอุบัติเหตุและส่งเสริมความปลอดภัยบนถนน

"innowhale ช่วยให้เรามองเห็นโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในการสร้างนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาให้คน และเป็นประโยชน์ต่อสังคม"

~ ผู้เข้าร่วมโครงการ University Incubation Program

CONNECT WITH US