นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ในโครงการ Social Ideation Lab

บัดดี้ครอบครัว – กิจกรรมสร้างสรรค์ เชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัว

กิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก วัยรุ่น พ่อแม่ และผู้สูงวัยในครอบครัว

Nina Chaiyanon

August 26, 2021

Face off พลิกหน้าสู้บูลลี่ – บอร์ดเกมเพื่อเข้าใจและเรียนรู้วิธีการรับมือกับปัญหาบูลลี่ในวัยรุ่น

เข้าใจอัตลักษณ์และความแตกต่างในสังคม สะท้อนคิด แลกเปลี่ยนมุมมอง และเรียนรู้วิธีการรับมือกับการบูลลี่ผ่านเกมส์

Nina Chaiyanon

August 26, 2021

จดหมายเปิดใจ – ความในใจจากเด็กถึงผู้ปกครองที่มีครูเป็นสื่อกลาง

จาก…ความรู้สึกของเด็กที่มีปัญหาด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ได้ถูกกลั่นกรองออกมาเป็นจดหมาย ถึง…ผู้ปกครองเพื่อให้ได้รับรู้สิ่งที่อยู่ในใจและเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

Nina Chaiyanon

August 25, 2021

Family Day, Unplug & Black Box – กล่องมหัศจรรย์ที่เชื่อมความสัมพันธ์คนในครอบครัวด้วยการพูดคุย

ถอดปลั๊กจากโลกโซเชี่ยลหนึ่งวันแล้วหันมาพูดคุยกันในครอบครัว ชวนแกะกล่อง Blackbox กล่องแห่งความทรงจำที่ทำให้คนในครอบครัวได้นึกถึงความทรงจำดีๆ และกล่องแห่งความฝันกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้น

Nina Chaiyanon

August 26, 2021

อยากเริ่มต้นสร้างนวัตกรรมสังคม ?  คุยกับ innowhale

Food & NCDs

นวัตกรรมประเด็นอาหารและสุขภาพ  ส่งเสริมให้คนไทยกินดี ห่างไกลโรค

Youth Mental Health

นวัตกรรมประเด็นสุขภาพจิตวัยรุ่น ส่งเสริม สนับสนุนให้วัยรุ่นไทยมีสุขภาพจิตที่ดี

Road Safety

นวัตกรรมประเด็นถนนปลอดภัย แนวคิดและไอเดียในการลดอุบัติเหตุและส่งเสริมความปลอดภัยบนถนน

"innowhale ช่วยให้เรามองเห็นโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในการสร้างนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาให้คน และเป็นประโยชน์ต่อสังคม"

~ ผู้เข้าร่วมโครงการ University Incubation Program

CONNECT WITH US