INFP – It’s Normal to Feel Pain

instagram content ที่ให้ข้อมูลเรื่องการรู้จักตัวเอง และเปิดช่องทางในการให้คำปรึกษาด้านปัญหาสุขภาพจิตแก่วัยรุ่น

นวัตกร

ทีม Andy Morning

อภิสรา บรรดาศักดิ์
จิรสิน เฉลิมข่วง

กลุ่มเป้าหมาย

วัยรุ่นม.ต้น - ม.ปลาย
อายุ 13 - 18 ปี

 

โปรแกรม

Creative Content Creator Workshop
 28 - 29 พฤศจิกายน 2563

" ถ้าเด็กวัยรุ่นรู้จักตัวเองมากพอก่อนที่จะก้าวข้ามกำแพงแห่งการบรรลุนิติภาวะไป เขาจะสร้างเกราะป้องกันหนึ่งที่ทำให้สามารถดูแลสุขภาพจิตตัวเองได้มากขึ้น "

เกี่ยวกับผลงาน

สมาชิกทีม Andymorning พบว่าคนรอบตัวหลาย ๆ คน เจอกับความรู้สึกสับสนในตัวเองในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อในการก้าวขึ้นอีกหนึ่งขั้นเพื่อเติบโต แต่กลับไม่รู้ว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบอะไร ถนัดในเรื่องไหน ไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองคิดหรืออยากทำเพราะกลัวว่าคนอื่นจะตัดสิน การไม่รู้จักตัวเองเช่นนี้จึงกลายเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับเรื่องครอบครัว สังคมในโรงเรียน รวมไปถึงเรื่องการเรียน และการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ในชีวิต

ทีมจึงคิดว่า ถ้าเด็กวัยรุ่นรู้จักตัวเองมากพอก่อนที่จะก้าวข้ามกำแพงแห่งการบรรลุนิติภาวะไป จะทำให้มีเกราะป้องกันหนึ่งที่ทำให้สามารถดูแลสุขภาพจิตตัวเองได้มากขึ้น ทีมจึงได้สร้างผลงาน It's Normal to Feel Pain - INFP เพื่อช่วยให้วัยรุ่นได้เรียนรู้และเข้าใจตัวเอง โดยใช้แพลตฟอร์ม Instagram เพราะเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงวัยรุ่นได้มากที่สุด และมีคอนเทนต์ด้านวิธีในการรู้จักตัวเองเพื่อเสริมให้วัยรุ่นนำทั้ง 4 วิธีการไปใช้ เพราะถ้าวัยรุ่นรู้จักตัวเองได้เป็นอย่างดีก็จะสามารถรับมือกับคำพูดของผู้อื่นและวางแผนและตัดสินใจในการดำเนินชีวิตได้

>>> เรียนรู้เพิ่มเติม <<<

สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก innowhale

1. ได้ทำในสิ่งที่ตนเองคิดว่าเคยทำได้ไม่ดี และพิสูจน์ได้ว่าเราทำได้ดีกว่าที่คิด

2. ได้ทักษะการวางแผนในการทำงานให้พอดีกับเวลา

3. ได้ความรู้ด้านจิตวิทยาเพิ่มเติมด้วยการแลกเปลี่ยนกับนักจิตวิทยาที่ดูแลทีม

4. ได้ประสบการณ์ในด้านครีเอทีฟ

ผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดหวัง

เนื่องจากแพลตฟอร์มสามารถเข้าถึงกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย เมื่อทีมลองโพสต์คำถามลงไปจึงมีกลุ่มวัยรุ่นมาร่วมตอบในประเด็นเรื่องการย้อนกลับไปแก้ไขเรื่องราวในอดีตเป็นจำนวนมาก ซึ่งถ้าเด็กวัยรุ่นสามารถตอบได้ว่าอยากแก้ไขในส่วนไหนแปลว่าพวกเขาเข้าใจในตัวเองมากขึ้นว่าเคยทำอะไรผิดพลาดไปในอดีต และสามารถนำเหตุการณ์นี้เป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้เกิดขึ้นอีกครั้งในอนาคตได้ ในระยะยาว INFP หวังว่าจะสามารถสร้างความตระหนักในประเด็นนี้ให้วัยรุ่นในวงกว้างมากขึ้น และเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้วัยรุ่นได้เรียนรู้และเติบโตพร้อมพัฒนาการทางสุขภาพจิตที่ดี

เริ่มต้นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในประเด็นผลกระทบสูง
หรือร่วมพัฒนานวัตกรสังคมกับ innowhale