สื่อสร้างสรรค์ : สามมุม สามวัย ในสามเหลี่ยมเดียวกัน

วีดีโอสั้น สร้างความเข้าใจของคนต่างวัย
สามมุม สามวัย ในสามเหลี่ยมเดียวกัน

 

นวัตกร

ทีม Angle Age

สุภฆเณศร์ ชุณหศิริรักษ์
มงคล ชุ่มเงิน

 

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มคนต่างวัย ที่ต้องการเข้าใจ
และมองเห็นมุมมองที่แตกต่าง

โปรแกรม

Mental Health Media Contest 2022
สื่อสารต่างวัย สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกัน
มีนาคม - กรกฎาคม 2565

 

"ปัญหาความไม่เข้าใจกันระหว่างมนุษย์ต่างวัย เกิดขึ้นในหลากหลายบริบท ทั้งที่บ้าน โรงเรียน ที่ทำงาน
เราอยากเห็นคนเข้าใจและเปิดใจยอมรับความแตกต่างมากขึ้น"

เกี่ยวกับผลงาน

ในสังคมของเราพบเห็นผู้คนถูกกดดันในหลาย ๆ ด้าน ทั้งจากความคาดหวังในมุมต่าง ๆ การเกิดช่องว่างระหว่างวัยที่อาจนำไปสู่ความคาดหวังของคนในครอบครัวจะเกิดอะไรขึ้น หากความคาดหวังนั้นถูกทลายลง จากการเห็นมุมมองของกันและกัน แล้วอะไรหล่ะ คือตัวช่วยในการทำลายกำแพงกันนั้น ไปหาคำตอบด้วยกันใน 🔸 'สามมุมสามวัยในสามเหลี่ยมเดียวกัน'🔸

>>> เรียนรู้เพิ่มเติม <<<

สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก innowhale

1.  กระบวนการคิดและสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนการเรียนรู้และลงมือทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทำให้สามารถเข้าใจและลงมือทำได้ไม่ยากนัก

2. ได้เรียนรู้มิติมุมมองของการนำเอาความรู้ทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มเป้าหมายและสังคมในวงกว้าง

3. ได้แรงบันดาลใจที่ดีจากการได้รับความช่วยเหลือและคำปรึกษาจากเมนเทอร์

4. ได้ทบทวนความแตกต่างของคนต่างวัย สร้างเสริม empathy และถึงเทคนิคสื่อสารที่มีประโยชน์

5. เรียนรู้คอนเซปในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่น่าสนใจในแง่มุมของการสื่อสาร

6. เรียนรู้การทำ storytelling และการสำรวจกลุ่มเป้าหมาย

ผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดหวัง

ทีมผู้พัฒนาคาดหวังให้ Here's My Plan ช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างวัยรุ่นกับผู้ปกครองในเรื่องของการเลือกเรียนต่อและการทำงานได้ รวมถึงช่วยถามคำถามที่จำเป็น ซึ่งวัยรุ่นมักจะไม่ถูกถาม เพื่อสร้างความเข้าใจตนเองและวางแผนในอนาคตได้มากชัดเจนมากขึ้น จากการทดสอบกับกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายจำนวนหนึ่ง ได้รับผลตอบรับในทางบวก โดย Here's My Plan เปิดให้ใช้บริการได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถนำไปประชาสัมพันธ์และส่งต่อ ไม่ว่าจะใช้เป็นสื่อและเครื่องมือในห้องเรียน หรือใช้งานกับตนเอง

เริ่มต้นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในประเด็นผลกระทบสูง
หรือร่วมพัฒนานวัตกรสังคมกับ innowhale