YEN Ice Cream – ไอศกรีมสำหรับคนรักสุขภาพ

ไอศกรีมจากวัตถุดิบออร์แกนิคธรรมชาติ  ปราศจากจากนมและครีม แคลอรี่ต่ำ  ดัชนีน้ำตาลต่ำไม่กระตุ้นอินซูลิน ดีต่อใจและไม่ทำร้ายสุขภาพ

นวัตกร

ทีม YEN
ภานุพัฒน์ ชาวนาฟาง
เฉลิมขวัญ เจริญรัตน์
ธัญลักษณ์ สืบเชื้อ

กลุ่มเป้าหมาย

วัยทำงาน
อายุ 30 - 45 ปี

 

โปรแกรม

Design Thinking for Food Entrepreneurs 
1 เมษายน 2564 -
31 พฤษภาคม 2564

" ไอศครีมทั่วไปอุดมไปด้วยน้ำตาลและไขมันปริมาณมาก จึงเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงกว่าคุณค่าทางโภชนาการ การเสพติดการบริโภคน้ำตาลเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว "

เกี่ยวกับผลงาน

YEN เป็นทีมเชฟไอศครีม นักโภชนาการ และนักการตลาด ที่มีความตั้งใจอยากพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ เนื่องจากผู้บริโภคในวัยทำงานจำนวนมากมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารเพื่อผ่อนคลายจากความเครียด การรับประทานอาหารหวานที่มีแคลอรี่สูง และหลายครั้งอุดมไปด้วยไขมันและสารปรุงแต่ง เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น ภาวะอ้วน และเรื้อรังอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้หญิงวัยทำงาน อีกทั้งในท้องตลาดยังไม่มีทางเลือกสุขภาพเพียงพอ

YEN Ice Cream จึงถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตอบโจทย์อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพโดยมีส่วนผสมจากผักและผลไม้ออร์แกนิค เป็นไอศกรีม sorbet ที่ไม่มีส่วนผสมของนม ครีม และสารเคมีปรุงแต่ง ใช้น้ำตาลพาราทีนที่ทำมาจากวัตถุดิบธรรมชาติ มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ (Low GI) ไม่กระตุ้นอินซูลิน ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีกว่าน้ำตาลทั่วไป จึงทำให้แคลอรี่ต่ำกว่าไอศครีมทั่วไป ตอบโจทย์ความอร่อยได้โดยไม่รู้สึกผิด และยังได้ประโยชน์จากใยอาหาร วิตามินและแร่ธาตุจากผักผลไม้ธรรมชาติ

>>> เรียนรู้เพิ่มเติม <<<

สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก innowhale

1. กระบวนการ Design Thinking ในการพัฒนาอาหารทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพเพื่อผู้บริโภค เป็นการต่อยอดและพัฒนาความคิดเพื่อนำมาใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

2. มีการแก้ปัญหา คิด วิเคราะห์ หลังจากที่ได้ทำแบบทดสอบต่างๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

3. การรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีการปรับปรุงให้สามารถแก้ปัญหาของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง

ผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดหวัง

ผู้บริโภคมีทางเลือกและสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีต่อสุขภาพ  ช่วยให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารปลอดภัยจากธรรมชาติ ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากการรับประทานอาหารที่อุดมด้วยน้ำตาล ไขมัน และโซเดียม  สนับสนุนให้เกิดการตระหนักรู้และปรับพฤติกรรมในการรับประทานอาหารให้ดีต่อสุขภาพ  นอกจากนี้ ในระยะยาวผลิตภัณฑ์ของ YEN ที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นธรรมชาติในประเทศไทยเป็นหลัก และซื้อจากชุมชนโดยตรงในราคาที่เป็นธรรม จะช่วยส่งเสริมการเกษตร รวมถึงแก้ปัญหาเรื่องการกดราคาสินค้าของพ่อค้าคนกลาง เป็นการพัฒนาและส่งเสริมชุมชนให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น

เริ่มต้นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในประเด็นผลกระทบสูง
หรือร่วมพัฒนานวัตกรสังคมกับ innowhale