Family Day, Unplug & Black Box – กล่องมหัศจรรย์ที่เชื่อมความสัมพันธ์คนในครอบครัวด้วยการพูดคุย

ถอดปลั๊กจากโลกโซเชี่ยลหนึ่งวันแล้วหันมาพูดคุยกันในครอบครัว ชวนแกะกล่อง Blackbox กล่องแห่งความทรงจำที่ทำให้คนในครอบครัวได้นึกถึงความทรงจำดีๆ และกล่องแห่งความฝันกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้น

นวัตกร

กานต์หทัยชนก ขอผลกลาง

กลุ่มเป้าหมาย

เด็ก วัยรุ่น และผู้ปกครอง

 

โปรแกรม

Social Ideation Lab
 พฤษภาคม -
กรกฎาคม 2564

" จากที่แต่ก่อนครอบครัวใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุข พอมีเทคโนโลยีและสื่อโซเชียลเข้ามาทำให้ช่องว่างระหว่างเราเพิ่มขึ้น ความสัมพันธ์ในครอบครัวจึงค่อยๆ ห่างเหินกันไป "

เกี่ยวกับผลงาน

กานดิศ อายุ 15 ปีจากจังหวัดนครราชสีมา พบปัญหาด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ประกอบไปด้วย พ่อ แม่ พี่ชาย และตัวเอง จากที่เมื่อก่อนเคยใช้เวลาร่วมกันเป็นประจำ มีอะไรก็พูดคุยกันได้ทุกเรื่อง แต่พอมีเทคโนโลยีและสื่อโซเชียลเข้ามา ครอบครัวก็ค่อยๆ ห่างเหินกันไป ความสนิทที่เคยมีกับพี่ชายก็ลดน้อยลง คุณพ่อคุณแม่ก็ยุ่งอยู่กับงานและเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นก็เริ่มมีช่องว่างระหว่างวัย ทำให้ในบ้านสื่อสารกันน้อยลงเพราะให้ความสำคัญกับสิ่งภายนอกมากกว่า

น้องกานดิศอยากให้ครอบครัวกลับมาสื่อสารด้วยความเข้าใจกัน จึงร่วมมือกับคุณแม่พยายามผลิต Family Day, Unplug and Black box กิจกรรมครอบครัวในวันหยุดที่ทุกคนได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน โดยมีข้อกำหนดว่าต้องหยุดการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อหันหน้ามาพูดคุยกับคนในครอบครัวแทน ประกอบไปด้วยกล่อง 2 รูปแบบคือ 'กล่องแห่งความทรงจำ' ที่จะให้เขียนความทรงจำดีๆ กับคนในครอบครัวลงไปในกล่องและชวนคุยเพื่อรำลึกถึงความทรงจำนั้น และ 'กล่องแห่งความคาดหวัง' ที่ให้สมาชิกทุกคนเขียนความคาดหวังที่มีต่อคนอื่นๆ ในครอบครัวลงไปแล้วหาวิธีทำให้เป็นจริง เป็นกล่องที่เสริมสร้างให้คนในครอบครัวได้พูดคุยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้กลับมาดีเหมือนเดิมหรือเพิ่มมากขึ้น

>>> เรียนรู้เพิ่มเติม <<<

สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก innowhale

1. การพัฒนานวัตกรรม 'Blackbox กล่องมหัศจรรย์' ที่เป็นเหมือนสื่อกลางเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับคนในครอบครัว

2. ได้เห็นคุณค่าในตัวเองในฐานะนวัตกร ทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างต่อเนื่องต่อไป

3. ได้เรียนรู้การดำเนินการโครงการต้นแบบ สามารถนำไปพัฒนาเป็นโครงการระยะยาวต่อไป

4. ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และได้พัฒนาทักษะในด้านการสื่อสาร

ผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดหวัง

กิจกรรม Unplug & Black Box รับสมัครครอบครัวต้นแบบเข้าร่วมโครงการ และได้การตอบรับจากครอบครัวที่มองเห็นความสำคัญและสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 6 ครอบครัว  หลังจากจบกิจกรรมครอบครัวได้สะท้อนคิดถึงความสำคัญของการให้เวลากันและกันในครอบครัว เพื่อสื่อสารพูดคุย รับฟังซึ่งกันและกัน เข้าใจกันมากขึ้น  ในระยะยาวผู้พัฒนามุ่งหวังว่าครอบครัวต้นแบบจะนำแนวคิด Unplug and Blackbox ใช้เป็นกิจกรรมภายในครอบครัวต่อเนื่องทุกสัปดาห์ และสามารถขยายกิจกรรมนี้ไปยังครอบครัวอื่นๆ ได้

เริ่มต้นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในประเด็นผลกระทบสูง
หรือร่วมพัฒนานวัตกรสังคมกับ innowhale

ผลงานนวัตกรรมอื่น ๆ จากโครงการของ innowhale