The Letter – เรื่องราวโรคซึมเศร้าผ่านจดหมายถึงเพื่อน

instagram story ที่เล่าเรื่องราวของโรคซึมเศร้าในรูปแบบบทสนทนาผ่านการเขียนจดหมาย แบ่งปันมุมมองและกำลังใจดีดีจากเพื่อนถึงเพื่อน

นวัตกร

ทีม Joompook

ศักดิ์ทิพย์ นวลศรี
มณฑล ดวงแก้ว
ปภาดา โพธลักษณ์

กลุ่มเป้าหมาย

วัยรุ่นม.ต้น - ม.ปลาย
อายุ 13 - 18 ปี

 

โปรแกรม

Creative Content Creator Workshop
 28 - 29 พฤศจิกายน 2563

" ในปัจจุบันมีสื่อสำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่มากมาย แต่กลับไม่ค่อยมีสื่อสำหรับคนรอบข้างคนที่เป็นโรคซึมเศร้า ทั้งๆ ที่เขาจะสามารถยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือคนที่เป็นโรคซึมเศร้าได้ "

เกี่ยวกับผลงาน

ทีม Joompook เริ่มต้นชิ้นงานจากการนำประสบการณ์ของเพื่อนในประเด็นโรคซึมเศร้าในเด็กวัยรุ่นมาเป็นโจทย์ สมาชิกในทีมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่มีเพื่อนสนิทเป็นโรคซึมเศร้า แต่ตัวเองไม่มีความรู้เกี่ยวกับวิธีในการสังเกตหรือช่วยเหลือเพื่อนที่เป็นโรคซึมเศร้าได้เลย ซึ่งในปัจจุบันมีสื่อสำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่เยอะ แต่กลับไม่ค่อยมีสื่อสำหรับคนที่อยู่รอบตัวคนที่เป็นโรคซึมเศร้าให้มีความสามารถในการยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ทีมจึงคิดว่าถ้ามีสื่อที่จะช่วยให้ข้อมูลเรื่องนี้จะสามารถบรรเทาปัญหาเรื่องโรคซึมเศร้าในเด็กวัยรุ่นได้

Instagram 'joompook_letter' ออกแบบมาเพื่อเป็นสื่อกลางในการให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีคนใกล้ชิดที่อยู่ในภาวะซึมเศร้า เป็นบทสนทนาและเรื่องราวผ่านจดหมายจากเพื่อนสู่เพื่อน เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น แนวคิดและคำแนะนำในการเรียนรู้และเข้าใจ เพื่อให้กำลังใจและเสริมแรงสำหรับผู้ที่มีคนใกล้ชิดอยู่ในภาวะซึมเศร้า

>>> เรียนรู้เพิ่มเติม <<<

สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก innowhale

1. การคิดไอเดียโดยการนำไอเดียแรกมาใช้และร่วมกันพัฒนา

2. เห็นความสำคัญในด้านการผลิตสื่อในด้านจิตวิทยาที่สามารถช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย

ผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดหวัง

ในเบื้องต้น The Letter อาจทำให้กลุ่มเป้าหมายที่อยู่รอบข้างเด็กวัยรุ่นที่เป็นโรคซึมเศร้าได้รับรู้ว่ามีสื่อที่ต้องการมอบวิธีการในเรื่องโรคซึมเศร้าแก่พวกเขา ซึ่งในช่วงผลิตผลงาน ทีมตั้งใจจะพัฒนาให้ตัวจดหมายให้ออกมาในสามส่วนคือ การชวนคุย บอกวิธี และให้ทำแบบประเมิน เพื่อดูว่ากลุ่มเป้าหมายพร้อมจะช่วยเหลือเพื่อนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือยัง ซึ่งถ้าทีมนำผลงานไปพัฒนาต่อจะสามารถสร้างสื่อสำหรับช่วยเหลือผู้ที่อยู่รอบข้างคนที่เป็นโรคซึมเศร้าได้

เริ่มต้นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในประเด็นผลกระทบสูง
หรือร่วมพัฒนานวัตกรสังคมกับ innowhale