Rush Up – เวย์โปรตีนเยลลี่สำหรับนักกีฬา

ผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบเวย์โปรตีนเจลลี่บุกผสมคาราจีแนนกลิ่นพีช  โปรตีนสูง แคลอรี่ต่ำ อุดมด้วยวิตามิน ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหลังการฝึกซ้อมกีฬา

นวัตกร

ทีม Butterfly รายงานตัว
ปิยวรรณ เตชะสกุลเจริญ (เจเจ)
พจนา นุชนิ่ม (กานต์)
สุวนันท์ ปัญจธารากุล (เฟิร์น)
อินทนา ปานเงิน (แก้ว)

กลุ่มเป้าหมาย

นักกีฬา / คนออกกำลังกาย

 

โปรแกรม

University Incubation Program
1 พฤศจิกายน 2563 -
30 มิถุนายน 2564

" หลังซ้อมกีฬาหรืออกกำลังกายหนักทุกครั้ง มีความเหนื่อยล้าจนไม่อยากทานอาหาร  แต่ร่างกายต้องการโปรตีนและวิตามินเพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟู "

เกี่ยวกับผลงาน

ทีมบัตเตอร์ฟลายรายงานตัว เป็นการรวมตัวของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ ที่มีความตั้งใจอยากพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายนักกีฬาหรือผู้ออกกำลังกายที่ฝึกซ้อมหนักจนส่งผลต่อความอยากอาหารและพฤติกรรมการกินในชีวิตประจำวัน เช่น ไม่กินอาหารก่อนและหลังซ้อมเพราะเหนื่อยล้าจนไม่มีความอยากอาหาร ในขณะที่ร่างกายของนักกีฬาและผู้ฝึกซ้อมหรือออกกำลังกายอย่างหนักควรให้ความสำคัญกับการกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพียงพอต่อการฟื้นฟูร่างกาย

ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับนักกีฬาหรือผู้ออกกำลังกาย Rush Up Whey Jelly อยู่ในรูปแบบขนมเจลลี่บุกผสมคาราจีแนนกลิ่นพีช มีส่วนผสมของเวย์โปรตีน มีพลังงานเพียง 120 แคลอรี่/ชิ้น รับประทานได้ง่าย พกพาสะดวก อยู่ท้อง ช่วยให้พลังงานในการออกกำลังกาย มีโปรตีนสูง วิตามิน C วิตามิน B6 และวิตามิน B12 ช่วยในการซ่อมแซมส่วนสึกหรอหลังการออกกาลังกายและช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังสามารถช่วยให้ร่างกายนำไขมัน โปรตีน และคาร์โบไฮเดรตไปใช้ได้อย่างเหมาะสม

>>> เรียนรู้เพิ่มเติม <<<

สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก innowhale

1. เกิดแรงบันดาลใจ ทัศนคติที่เปลี่ยนไป และการเติบโตทางด้านความคิด

2. ได้ค้นพบแนวทางที่ชัดเจนในด้านกระบวนการคิดสร้างสรรค์และความสนใจที่มีต่อภาพยนตร์โฆษณาที่ตั้งใจไว้ทั้งการศึกษาด้านสุขภาพจิตวิทยา การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการผลิต (Creative) และการเขียนบทภาพยนตร์โฆษณา (Copy Writing) ให้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดหวัง

ภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ชุดนี้สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้หรือความตระหนักคิดให้แก่กลุ่มเป้าหมายในเรื่องความมั่นใจในตนเอง (Self-Confidence) และ การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) เพื่อทําให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ตัวตนความต้องการของตนเอง และเลือกทางที่เหมาะสม ลดความกดดัน สร้างพลังบวก รู้จักรักตัวเองเพื่อเติบโตและก้าวผ่านวิกฤติในวัย 20+ ปี เปลี่ยนผ่านสู่วัยผู้ใหญ่ที่แข็งแรง

เริ่มต้นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในประเด็นผลกระทบสูง
หรือร่วมพัฒนานวัตกรสังคมกับ innowhale