สื่อสร้างสรรค์ : คนทุกวัยต่างมีชีวิตเป็นของตัวเอง

เรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ จาก 5 มนุษย์วัยเก๋า ที่ค้นพบคุณค่าในตนเองอีกครั้ง

นวัตกร

ทีม Run the World

ชนกสุดา สรรพธนาวัต
ศิรประภา แก้วสอนดี
ปาณนาด ชนะรัชชรักษ์

 

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มคนต่างวัยที่ต้องการ
เข้าใจคุณค่าในตัวเอง

โปรแกรม

Mental Health Media Contest 2022
สื่อสารต่างวัย สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกัน
มีนาคม - กรกฎาคม 2565

 

"ความกตัญญูคืออะไร เมื่อคนทุกวัยต่างมีชีวิตเป็นของตัวเอง"

เกี่ยวกับผลงาน

เด็กสมัยนี้เป็นหนึ่งในทีมนักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกและได้รับทุนในการสร้างสรรค์สื่อในโครงการ “สื่อสารต่างวัย สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกัน - Mental health Media Contest” ภายใต้การสนับสนุนของ Innowhale ศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
“ความกตัญญูคืออะไร เมื่อคนทุกวัยต่างมีชีวิตเป็นของตัวเอง”
หากเป็นไปตามค่านิยมที่ถูกปลูกฝังกันมาอย่างยาวนาน ความกตัญญูคือการที่ลูกต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ ไม่ว่าจะเป็นการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในบ้านแทนพ่อแม่ การส่งเงินเดือนกลับบ้านทุกเดือน แต่ในปัจจุบันค่านิยมนี้ไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพที่เป็นอยู่ เด็กรุ่นใหม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก จนเรียกว่าเดือนชนเดือนเลยก็ว่าได้ ทำให้ต้องทำงานหนักมากขึ้น ทำอาชีพเสริมเพื่อหารายได้มาช่วยครอบครัว จนบางครั้ง “เงิน” ก็อาจทำให้คนมองข้ามถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวไป
เมื่อทุกคนต่างมีชีวิตและความฝันเป็นของตัวเอง สิ่งสำคัญในความสัมพันธ์อาจจะไม่ใช่เงินเสมอไป ไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็สามารถเริ่มต้นใช้ชีวิตค้นหาความฝันและหารายได้ได้เสมอ เพียงแต่ต้องการการสนับสนุนที่ดีจากคนที่รักเท่านั้นเอง
ซึ่งหากใครที่อ่านมาจนถึงตอนนี้แล้วยังไม่เห็นภาพ และกลัวกับการต้องก้าวออกไปทำสิ่ง ๆ นั้น งั้นเราไปดูบุคคลตัวอย่างในเส้นทางต่าง ๆ ที่มีความกล้าที่จะออกไปทำตามความฝันโดยไม่ปล่อยให้อายุมาเป็นอุปสรรคกันเลยดีกว่า...
ผลงานการเข้าร่วมประกวดโครงการ "สื่อสารต่างวัย สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกัน Mental Health Media Contest"
จัดโดย Innowhale และมูลนิธิศักยภาพชุมชน สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ขอขอบคุณ
คุณลุงติ๊ก ลุงติ๊กสเกล & Diorama
คุณลุงตี๋ @T.K.N bakery (TikTok : @kantapongtee)
คุณยายตุ๊ คุณยายหงส์ทอง
ที่ร่วมแชร์ประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สื่อชิ้นนี้

>>> เรียนรู้เพิ่มเติม <<<

สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก innowhale

1.  การเข้าใจคนรุ่นใหญ่ ผ่านมุมมองทางจิตวิทยา

2.  Empathy Workshop and Communication Tools

ผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดหวัง

ต้องการให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจคนในครอบครัวมากขึ้น สนับสนุนในสิง่ที่ผู้ใหญ่ต้องการจำเป็น ให้ได้ทำในสิ่งที่อยากทำโดยไม่เดือดร้อนตัวเอง ให้เวลากับครอบครัวมากขึ้น ต้องการให้ผู้ใหญ่ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงความคิดที่ยึดติดกับค่านิยมว่าการให้เงินคือความกตัญญูหรือเป็นหน้าที่ของลูกหลาน ไม่ว่าอายุเท่าไหร่สามารถมีชีวิตในแบบที่ต้องการ และใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าด้วยตัวเองได้ 

เริ่มต้นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในประเด็นผลกระทบสูง
หรือร่วมพัฒนานวัตกรสังคมกับ innowhale