River – ธัญพืชอบกรอบกับสเปรดอกไก่ฉีกในน้ำสลัดไขมันต่ำ

ธัญพืชอบกรอบ และสเปรดอกไก่ ในน้ำสลัดไขมันต่ำ
อิ่มท้อง ย่อยง่าย ได้สารอาหารครบถ้วน

นวัตกร

ทีม River

เปรมิกา อังษานาม (มีน)
ศิริพักตร์ ศิริเจริญ (สมาย)
พุฒิธร กฤตกุลโรจน์ (พั้น)

 

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มนักศึกษา / วัยทำงาน
กลุ่มผู้บริโภคอาหารสุขภาพ

โปรแกรม

Design Thinking Bootcamp for Food Entrepreneurs
Innowhale x ร้านบิ๊กเต้ ธรรมศาสตร์
มีนาคม - กรกฎาคม 2565

"ตอนแรกเราอยากทำผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับมื้อเช้า แต่พอไปสัมภาษณ์และเข้าใจบริบท พฤติกรรมการใชัชีวิต และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทำให้เราเห็นโอกาสในการทำสิ่งนี้ออกมา"

เกี่ยวกับผลงาน

River เป็นกลุ่มผู้ประกอบการอาหารรุ่นใหม่ ที่อยากสำรวจโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางเลือกที่ตอบโจทย์สุขภาพ สำหรับนักศึกษาชาวหอ กระบวนการในเวิร์คช็อป Design Thinking กับ innowhale เปิดโอกาสให้ทีมได้ศึกษา ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย เพื่อวิเคราะห์โอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยทีมพบว่า นอกจากกลุ่มนักศึกษาที่มีพฤติกรรมนอนดึกแล้ว ยังมีกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานที่มีแนวโน้มมีพฤติกรรมนอนดึกมากขึ้น ซึ่งเมื่อนอนดึกก็ทำให้หิวในช่วงกลางดึก และรับประทานอาหารในช่วงก่อนนอน ซึ่งอาหารที่รับประทานส่วนใหญ่อาจจะมีสัดส่วนของคุณค่าสารอาหารที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดอาการอาหารไม่ย่อย และท้องอืดได้ ทางทีมจึงเห็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเเก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งจะสามารถต่อยอดไปสู่กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ที่มีพฤติกรรมนอนดึกนอกเหนือจากแค่กลุ่มนักศึกษาได้อีกด้วย

River จึงออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารว่างรูปแบบใหม่ ในรูปแบบธัญพืชอบกรอบกับสเปรดอกไก่ฉีกในน้ำสลัดไขมันต่ำ ประกอบด้วยเนื้อไก่ฉีกชิ้นเล็ก รับประทานแล้วไม่ท้องอืด ย่อยง่าย และได้รับสารอาหารครบถ้วน ใน 1 ห่อบรรจุด้วยปริมาณที่พอดีต่อมื้อดึกที่ต้องทำงานหรืออ่านหนังสือต่ออีก 1-2 ชั่วโมง โดยสเปรดอกไก่บรรจุในซองยาวเพื่อความสะดวกในการฉีกซองและบีบลงบนแครกเกอร์ธัญพืชได้เลย  สามารถรับประทานได้สะดวก รวดเร็ว และได้คุณค่าทางโภชนาการและพลังงานที่พอดี สำหรับมื้ออาหารเสริม

 

>>> เรียนรู้เพิ่มเติม <<<

สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก innowhale

1. ได้เรียนรู้กระบวนการ Design Thinking หรือกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

2. ได้เรียนรู้และเข้าใจทุกกระบวนการของการออกแบบสินค้า ตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงวางขาย

3. ประสบการณ์ทำงานร่วมกันเป็นทีม ตามกรอบเวลาและงบประมาณที่จำกัด เป็นการฝึกหาปัญหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดหวัง

นอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษา ทางทีมมุ่งหวังให้สามารถตอบโจทย์คนทำงานในวัยอื่น ๆ ที่ต้องทำงานหรืออ่านหนังสือในช่วงเวลากลางคืน สามารถรับประทานผลิตภัณฑ์นี้ได้ โดยที่ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ซึ่งผลกระทบที่คาดหวังในระยะสั้นคือ ลดผลจากการรับประทานมื้อดึก เช่น อาการท้องอืด และผลระยะยาวคือ กลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากกรับประทานอาหารมื้อว่างตอนดึกด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนคุณค่าทางอาหารที่เหมาะสมและปริมาณที่ไม่มากเกินไป

เริ่มต้นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในประเด็นผลกระทบสูง
หรือร่วมพัฒนานวัตกรสังคมกับ innowhale