pprs.trange – คุณเคยรู้สึกแปลกแยก เพราะเป็นตัวเองหรือเปล่า ?

instagram content เปิดพื้นที่และเป็นกระบอกเสียงคนที่รู้สึกว่าตนเองแปลกแยก และไม่อาจส่งเสียง “เคยรู้สึกแปลกเพราะเป็นตัวเองหรือเปล่า ? ถ้าคุณแปลก เราก็แปลกเหมือนกัน”

นวัตกร

ทีม จิตตังไม่ทันตังค์

วชิราพร มีทรัพย์
ชัญญานุช หนูพลกรัง
วราตรี ผิวงาม

กลุ่มเป้าหมาย

วัยรุ่นม.ต้น - ม.ปลาย
อายุ 13 - 18 ปี

 

โปรแกรม

Creative Content Creator Workshop
 28 - 29 พฤศจิกายน 2563

" ความรู้สึกแปลกแยก ผิดแผก หลาย ๆ ครั้งมาจากสังคม โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่มักล้อเลียนเด็กด้วยลักษณะรูปร่าง เพศ หรือสีผิว สิ่งเหล่านี้ที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการด้านจิตใจ และสุขภาพจิตวัยรุ่นในระยะยาว "

เกี่ยวกับผลงาน

ทีม จิตตังไม่ทันตังค์ พบปัญหาในโรงเรียนเกี่ยวกับคำพูดดูถูกจากครูหลายๆ คนที่คำพูดนั้นมีความรุนแรงจนเกินไป และมีเด็กอยู่จำนวนไม่น้อยที่เจอปัญหานี้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะ Bully นักเรียน เช่น ตั้งฉายาเพื่อแยกนักเรียนที่ชื่อซ้ำกันด้วยการเรียกตามลักษณะรูปร่าง เพศ หรือสีผิว ซึ่งการกระทำเหล่านี้ส่งผลต่อความรู้สึกของเด็ก ทำให้เด็กรู้สึกแย่ รู้สึกว่าตนเองแปลกแยกและแตกต่าง หากการใช้คำพูดในลักษณะ Bully กระทำกับเด็กที่มีความอ่อนไหวด้านจิตใจ จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและอาจเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น

ทีมจึงสร้าง Instragram เพื่อเปิดพื้นที่และเป็นกระบอกเสียงให้กับเด็กวัยรุ่น ที่รู้สึกว่าตัวเองแปลกแยกในการเป็นตัวของตัวเองจากคำพูดหรือการกระทำของผู้ใหญ่ที่บั่นทอนจิตใจ มีคอนเทนต์ในรูปแบบวีดีโอที่แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความอึดอัดใจและเสียใจ และทำให้เด็กที่กำลังโดนครูใช้คำพูดที่ไม่ดีรู้ว่าเขาไม่ได้เผชิญกับปัญหานี้เพียงลำพัง เพราะ 'ถ้าคุณแปลกเราก็แปลกเหมือนกัน'

>>> เรียนรู้เพิ่มเติม <<<

สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก innowhale

1. มีความคิดและมุมมองที่เปลี่ยนไป จากที่มองแต่ในมุมของตนเองก็ได้ลองในมุมคนอื่นมากขึ้น เกิดความเข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล

2. ได้เพิ่มความสามารถด้านครีเอทีฟขึ้นมาบ้าง จึงส่งผลให้อยากทำงานด้านนี้มากขึ้น

ผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดหวัง

pprs.trange สามารถสื่อสารในสิ่งที่เด็กนักเรียนกำลังรู้สึกต่อครูออกไป ซึ่งอาจมีครูที่เข้ามาเห็นและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นได้ และในช่วงประชาสัมพันธ์โครงการ ทีมได้มีการหาข้อมูลการช่วยเหลือด้านจิตวิทยาเพื่อให้เพื่อนที่ประสบปัญหาอยู่โทรไปปรึกษา มีหลายคนโทรไปตามข้อมูลนั้น ทีมจึงเป็นอีกกระบอกเสียงในการช่วยให้เด็กวัยรุ่นเข้าถึงความช่วยเหลือทางด้านจิตวิทยาในเรื่องต่างๆ ได้

เริ่มต้นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในประเด็นผลกระทบสูง
หรือร่วมพัฒนานวัตกรสังคมกับ innowhale