Post Mind – แพล็ตฟอร์มพื้นที่ระบายออนไลน์

แพล็ตฟอร์มออนไลน์ พื้นที่ปล่อยภัยเพื่อการระบายความในใจสำหรับวัยรุ่น
เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนกำลังใจ โดยไม่ตัดสิน

นวัตกร

ทีม Luk & Friends
ลักษมณ์ จันทร์ภิรมย์  (รัก)
ศลิษา ชูชื่นพฤกษาพันธ์ (ญี่ปุ่น)
ไอศวรย์ ธโนศวรรย์ (ไอซ์)
ฐิตาภรณ์ งอกแสน (แก้ม)
ฐิตาภา สินธุเฉวตร์ (พิมพ์)

กลุ่มเป้าหมาย

วัยเรียน - วัยทำงาน
(อายุ 16-25 ปี)

 

โปรแกรม

University Incubation Program
1 พฤศจิกายน 2563 -
30 มิถุนายน 2564

" ความเครียดจากการถูกกดทับด้วยความคาดหวังของสังคมทั้งเรื่องงาน ครอบครัว และชีวิตในมิติอื่น
การขาด support system ทำให้ปัญหาด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของกลุ่มวัยเริ่มทำงานเพิ่มมากขึ้น "

เกี่ยวกับผลงาน

ทีม Luck & Friends เริ่มต้นจากการสำรวจตัวเองหลังเพิ่งเรียนจบมหาลัย และพบว่านอกจากตนเองยังมีเพื่อน ๆ ในวัยเดียวกัน ที่กำลังต่อสู้กับความรู้สึกดีไม่พอ และการขาดความมั่นใจในตัวเอง ทำให้เกิดความเครียดจากการถูกกดทับด้วยความคาดหวังของสังคมทั้งเรื่องงาน ครอบครัว และชีวิตในมิติอื่น ๆ การขาด support system ที่สามารถเข้าถึงได้ ทำให้ปัญหาด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของกลุ่มเป้าหมายนี้เพิ่มมากขึ้น การวิเคราะห์ keyword ด้วยเทคนิค social listening ทำให้ค้นพบว่าปัญหานี้เกิดขึ้นในวงกว้าง ด้วยกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมการโพสต์ในโซเชียลมีเดียเพื่อระบาย อยากบอกเล่า หรือพูดสิ่งที่อยู่ในใจออกไป แต่ไม่มีใครที่จะรับฟัง ทีมจึงเห็นปัญหาว่าพื้นที่ระบายของคนในปัจจุบันเป็นเรื่องสำคัญ

ทีมจึงได้พัฒนาเว็บไซต์ Post Mind พื้นที่ปลอดภัย สำหรับแชร์ความในใจที่ไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ใช้งาน โดยทุกคนสามารถเข้ามาระบายความรู้สึก ความคิดเห็น และเรื่องราวต่าง ๆ ที่พบเจอ รวมถึงส่งกำลังใจให้กันได้อย่างอิสระ Post Mind ถูกออกแบบโดยตระหนักถึงผู้ที่ต้องการพื้นที่ระบายหรือต้องการผู้รับฟัง และให้ความสำคัญกับการไม่ระบุตัวตนของผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนรู้สึกปลอดภัยในการใช้งานให้ได้มากที่สุด โดยมีความตั้งใจให้เป็นพื้นที่เปิดที่ทุกคนสามารถพูดคุย เรียนรู้ รับฟัง และให้กำลังใจซึ่งกันและกันได้

>>> เรียนรู้เพิ่มเติม <<<

สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก innowhale

1. กระบวนการออกแบบนวัตกรรมอย่างมีขั้นตอน เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด

2. การวิเคราะห์ถึงสาเหตุของประเด็นปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่นในสังคม และหนทางแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา

3. การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย และวิธีการที่เหมาะสมในการตั้งคำถามเพื่อสำรวจกลุ่มเป้าหมาย

4. หลักการออกแบบและพัฒนาชิ้นงานโดยคำนึงถึงประสบการณ์ที่ผู้ใช้งานจะได้รับ

5. การสร้าง Content และ Online Marketing เบื้องต้น

ผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดหวัง

กลุ่มเป้าหมายผู้ทดลองใช้ Post Mind ในการระบายความอึดอัด ความเครียด และความกังวลที่อยู่ในใจ โดยมีคนรับฟังและให้กำลังใจ สามารถลดความคิดขุ่นมัวและอารมณ์เชิงลบที่เกิดขึ้น หลาย ๆ ครั้ง การระบายยังนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับคนรอบข้างได้อีกด้วย ในระยะยาว Post Mind จะสามารถ ช่วยให้ผู้คนได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการให้กำลังใจดี ๆ ต่อกัน การรับฟังความรู้สึกของคนรอบตัว และเกิดพลังงานบวกจากคำพูดเล็กๆ ที่อาจเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะถูกส่งต่อกันไปในวงสังคมได้

เริ่มต้นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในประเด็นผลกระทบสูง
หรือร่วมพัฒนานวัตกรสังคมกับ innowhale