ป้อนคำรัก – ข้าวกล้องอบกรอบ จากวัตถุดิบธรรมชาติ

ข้าวกล้องอบกรอบผสมงาขี้ม้อน สูตรโซเดียมต่ำ

รสกลมกล่อม อร่อยจากวัตถุดิบธรรมชาติ

นวัตกร

ทีม ป้อนคำรัก

จิรวัฒน์ พึ่งสมวงศ์ (วัฒน์)
พัชรินทร์ พึ่งสมวงศ์ (แหม่ม)
จิรพัช พึ่งสมวงศ์ (ชัตเตอร์)

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มแม่และเด็ก
กลุ่มผู้บริโภคอาหารสุขภาพ

 

โปรแกรม

Design Thinking Bootcamp for Food Entrepreneurs
Innowhale x Happy Grocers
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2564

 

 

 

" เราได้เปลี่ยน mindset เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีกว่าเดิม รับฟังและเปิดใจ เพื่อจะทำผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น"

เกี่ยวกับผลงาน

ป้อนคำรักเป็นธุรกิจครอบครัวขนาดย่อม ที่ตั้งใจทำผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องอบกรอบที่สด ใหม่ สะอาด และดีต่อสุขภาพจากวัตถุดิบอินทรีย์ โดยข้าวกล้องอบกรอบของป้อนคำรักจะผลิตใหม่และส่งตรงถึงมือลูกค้าภายในระยะเวลาไม่กี่วันเพื่อคงความสด ใหม่ กลิ่นหอมและรสชาติของวัตถุดิบธรรมชาติที่ยังคงอยู่ ปราศจากสารเคมีหรือสารปรุงแต่ง  ทีมต้องการนำต้นทุนที่มีอยู่เดิมมาต่อยอดและพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ขยายกลุ่มลูกค้า และช่วยให้คนเข้าถึงอาหารทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น  และเห็นโอกาสว่าผลิตภัณฑ์ที่มีสามารถพัฒนาสำหรับกลุ่มแม่และเด็กได้

การต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแม่และเด็ก ต้องใส่ใจรายละเอียดในการออกแบบชิ้นขนมทั้งขนาด รูปทรง เนื้อสัมผัส และลักษณะวัตถุดิบก่อนการแปรรูปเป็นรายละเอียดที่ป้อนคำรักได้ทดสอบจนมั่นใจก่อนการส่งต่อผลิตภัณฑ์ไปถึงผู้บริโภค นอกจากนั้น ทีมได้ทดลองออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ปรับขนาดหน่วยบริโภคให้เหมะสมสำหรับเด็ก นำแนวคิดการออกแบบการเล่นเข้ามาใช้เพื่อดึงดูด และสร้างเสริมประสบการณ์สำหรับเด็ก ผ่านการรับประทานอาหาร   โดยมีการสื่อสารจุดขายให้น่าสนใจ  โดยได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องอบกรอบที่สด ใหม่ สะอาด และดีต่อสุขภาพจากวัตถุดิบอินทรีย์สำหรับแม่และเด็ก ที่กินได้สนุก สบายคุณแม่ อร่อย หักง่าย รสกลมกล่อมจากวัตถุดิบธรรมชาติ  รสสัมผัสที่เคี้ยวสนุกสำหรับเด็ก  โดยสื่อสารผ่านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เมื่อได้ทดสอบผลิตภัณฑ์และรับความเห็นจากกลุ่มเป้าหมายแล้วว่าข้าวพองอบกรอบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เป็นอาหารว่างของแม่และเด็ก หรือสามารถเป็นอาหารทางเลือกสุขภาพสำหรับผู้ที่ดูแลสุขภาพได้ และได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าแม่และเด็กในเครือข่าย Happy Grocers และช่องทางหน้าร้านอื่น ๆ

 

>>> เรียนรู้เพิ่มเติม <<<

สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก innowhale

1. Design Thinking Workshop ทำให้ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทำงานที่มีความเป็นระบบมากขึ้น

2.  การได้พบปะ พูดคุย สัมภาษณ์ความต้องการ และเข้าใจปัญหาของลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าให้มากขึ้น

3. การสื่อสารคุณสมบัติที่ดีของผลิตภัณฑ์ผ่านการออก Packaging เป็นสิ่งสำคัญ

4. มีการทดสอบผลิตภัณฑ์กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อรับ Feedback กลับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกครั้ง

5. การทดสอบผลิตภัณฑ์กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทำให้เกิดไอเดียในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ในกลุ่มอื่นๆ ได้มากขึ้น

6. ทักษะเฉพาะด้าน เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งไม่ใช่ความถนัดของทีม  เราสามารถจ้าง Outsoure เพื่อดำเนินงานใ้ห้สำเร็จได้เช่นกัน

 

ผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดหวัง

ป้อนคำรักต้องการส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพจากวัตถุดิบธรรมชาติ โดยที่ลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องที่มาและส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ซึ่งทางทีมไ้ด้คัดสรรมาแล้วอย่างดี รวมถึงการต่อยอดแปรรูปวัตถุเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นปลายเมล็ดข้าวที่คัดตกเกรดก็สามารถนำมาแปรรูปและเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ อีกทั้งยังเป็นวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ที่ส่งตรงจากวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นการส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยโดยตรงด้วย

เริ่มต้นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในประเด็นผลกระทบสูง
หรือร่วมพัฒนานวัตกรสังคมกับ innowhale