Nudge for Road Safety- สะกิดพฤติกรรมปลอดภัยบนท้องถนน

เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม และการออกแบบ

เพื่อสะกิดพฤติกรรมข้ามถนนปลอดภัย

นวัตกร

ทีม วิภาราม

คุณอภิวรรณ ดวงภุมเมศ
คุณธีระพงศ์ แสงลาภเจริญกิจ
คุณปุณนิภัทร์ ปานโต
คุณกรณ์ เปี่ยมน้อย
คุณลือชัย แสงชัย

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณหน้าโรงพยาบาลวิภาราม เขตสวนหลวง กทม.

 

โปรแกรม

Nudge Bootcamp 2022
มิถุนายน - ธันวาคม 2564

" ประเทศไทยถูกเป็นประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้หลายภาคส่วนจะมีการรณรงค์และความร่วมมือ แต่จำนวนอุบัติเหตุและอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนของประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่อง "

เกี่ยวกับผลงาน

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่า ประเทศไทยถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้หลายภาคส่วนจะมีการรณรงค์และความร่วมมืออย่างจริงจังมากขึ้น แต่จำนวนอุบัติเหตุและอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนของประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับที่สูง สร้างความสูญเสียแก่ทุนมนุษย์อันเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศ

ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าว คณะทำงานจึงจัดทำโครงการวิจัยเชิงทดลองนี้ขึ้นเพื่อศึกษาและค้นหามาตรการพัฒนาความปลอดภัยทางถนนบริเวณทางม้าลายหน้าโรงพยาบาลวิภารา ผ่านการทำความเข้าใจข้อมูล พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย และประยุกต์ใช้ศาสตร์การสะกิดหรือโน้มน้าวพฤติกรรม (Nudge) เพื่อออกแบบแนวทางการพัฒนาความปลอดภัยในพื้นที่เป้าหมาย

จากการลงพื้นที่และสัมภาษณ์ผู้ใช้ถนนในบริเวณเป้าหมายพบความเสี่ยงเชิงพฤติกรรม เช่น พฤติกรรมการขับรถใช้ความเร็วของผู้ขับรถยนต์ที่ลงสะพาน และพฤติกรรมการข้ามถนนบนทางม้าลายที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเฉี่ยวชน จากนั้นทีมงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้าน Nudge และการจราจรและขนส่ง จึงเสนอการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบนถนนที่ 1. ช่วยให้ทางม้าลายที่เป็นจุดเสี่ยงข้ามได้ยาก/ไม่ได้ (รื้อตัวหนอน เพิ่มต้นไม้ และทำให้ทางม้าลายเดิมจางลง) 2. ช่วยให้ทางม้าลายที่ปลอดภัยสังเกตเห็นได้ง่ายขึ้น ผู้ขับขี่ชะลอรถให้คนข้ามมากขึ้น (ตัดต้นไม้ที่บดบังทัศนวิสัย และติดตั้งไฟสัญญาณสำหรับการข้ามถนน) โดยปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างการเก็บข้อมูล feedback จากกลุ่มเป้าหมาย

>>> เรียนรู้เพิ่มเติม <<<

สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก innowhale

1. เรียนรู้แนวคิดและเครื่องมือด้าน Behavior-Centered Design ผ่านการลงมือทำกับโจทย์จริง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่จริง ช่วยให้ตกผลึกความรู้ได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น นำไปปรับใช้กับความท้าทายอื่น ๆ ได้อย่างเข้าใจ

2. ได้เห็น positive impact ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้รถใช้ถนน ช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนงานเพื่อสังคมต่อไป

3. ได้เห็นถึงศักยภาพของการประยุกต์ใช้ศาสตร์ด้านพฤติกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ Nudge ว่าเป็นวิธีที่ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมาก เมื่อทำอย่างเข้าใจพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย บริบทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง Cognitive bias

ผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดหวัง

-

เริ่มต้นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในประเด็นผลกระทบสูง
หรือร่วมพัฒนานวัตกรสังคมกับ innowhale