Mini Brunch – ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าเยลลี่ผลไม้พร้อมทาน

ผลิตภัณฑ์เยลลี่อาหารเช้าพร้อมรับประทานที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง อุดมด้วยโปรตีน ไฟเบอร์ และสารต้านอนุมูลอิสระจากผักและผลไม้นานาชนิด พกพาสะดวก ทานแล้วอยู่ท้อง รับประทานง่าย แม้ช่วงเวลาเร่งรีบของวัน

นวัตกร

ทีม Agro-indy
กัญญณัช อาจอนงค์ (จีน่า)
ณัชชา ปิยพรนรินทร (เบญ)
วุฒิภัทร เจริญกิจสุพัฒน์ (วิน)
ธนาเดช วงศ์ผาสุกสถาพร (เหม่ง)
ภัณฑิลา เอ็งอุทัยวัฒน์ (ฟ้าใส)

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษา / เด็กวัยเรียน
อายุ 15-20 ปี

 

โปรแกรม

University Incubation Program
1 พฤศจิกายน 2563 -
30 มิถุนายน 2564

" เด็กในวัยเรียนจำนวนมาก รับประทานอาหารไม่ครบ 3 มื้อ และส่วนใหญ่ไม่รับประทานอาหารมื้อเช้า เนื่องด้วยเวลาจำกัด และกิจวัตรประจำวันที่เร่งรีบในตอนเช้า ส่งผลต่อสมาธิ อารมณ์ และประสิทธิภาพการเรียนรู้ "

เกี่ยวกับผลงาน

นักเรียนนักศึกษาในวัย 15 - 20 ปี เป็นกลุ่มที่ไม่รับประทานอาหารมื้อเช้ามากที่สุด เนื่องจากเวลาจำกัด และกิจวัตรประจำวันที่เร่งรีบ และมักเลือกที่จะงดหรือข้ามการทานอาหารมื้อเช้า ซึ่งเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยเติมพลังงานให้กับร่างกายในแต่ละวันอย่างมีประสิทธิภาพ การงดกินอาหารมื้อเช้า จึงทำให้ร่างกายได้รับพลังงานและสารอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการ โดยเฉพาะพลังสมองที่เกี่ยวข้องกับสมาธิ ความจำ การเรียนรู้ ความกระตือรือร้น

ทีม Agro Indy นิสิตจากคณะอุสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน Minibrunch เพื่อเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยได้รับแรงบันดาลใจและประยุกต์มาจากผลิตภัณฑ์ขนมเยลลี่ซึ่งเป็นขนมทานเล่นที่ได้รับความนิยมในกลุ่มวัยรุ่น ผลิตจากวัตถุดิบที่มีประโยชน์หลากหลาย มีสารต้านอนุมูลอิสระจากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ แอปเปิ้ล ส้ม และผักต่าง ๆ มีคุณค่าทางโภชนาการ พกพาง่ายและสามารถรับประทานระหว่างทำกิจกรรมได้ รวดเร็วและประหยัดเวลา เหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบในปัจจุบัน

>>> เรียนรู้เพิ่มเติม <<<

สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก innowhale

1. ได้เรียนรู้เพื่อเข้าใจถึงปัญหาและกลุ่มเป้าหมาย

2. ได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย

3. ได้เรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

4. ได้ฝึกทักษะการทำงานอย่างเป็นระบบ การประสานงาน และการทำงานร่วมกันเป็นทีม

5. ได้ฝึกการจัดการ และการวางแผนในการทำงาน เพื่อลดปัญหาระหว่างการดำเนินงาน

ผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดหวัง

ภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ชุดนี้สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้หรือความตระหนักคิดให้แก่กลุ่มเป้าหมายในเรื่องความมั่นใจในตนเอง (Self-Confidence) และ การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) เพื่อทําให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ตัวตนความต้องการของตนเอง และเลือกทางที่เหมาะสม ลดความกดดัน สร้างพลังบวก รู้จักรักตัวเองเพื่อเติบโตและก้าวผ่านวิกฤติในวัย 20+ ปี เปลี่ยนผ่านสู่วัยผู้ใหญ่ที่แข็งแรง

เริ่มต้นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในประเด็นผลกระทบสูง
หรือร่วมพัฒนานวัตกรสังคมกับ innowhale