Mind Map Community – พื้นที่สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตวัยรุ่น

พื้นที่ปลอดภัยเพื่อการสร้างเสริมมุมมองและประสบการณ์ชีวิตสำหรับวัยรุ่น
เข้าใจและรับมือกับปัญหาที่กำลังเผชิญ เพื่อเรียนรู้และเติบโตอย่างมีความสุข

นวัตกร

ทีม Mind Map
ธรรรม์วลัย ยุ้งเกี้ยว (แพรว)
ทรงพร ไชยสวัสดิโชติ (มน)
อรจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (เอ๊ะ)

กลุ่มเป้าหมาย

วัยรุ่น / นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(อายุ 13-15 ปี)

 

โปรแกรม

University Incubation Program
1 พฤศจิกายน 2563 -
30 มิถุนายน 2564

" เด็กและวัยรุ่นจำนวนมากที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต ไม่กล้าขอความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา  และเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือด้านจิตวิทยาเพราะข้อจำกัดหลาย ๆ ด้าน"

เกี่ยวกับผลงาน

Mind Map เป็นทีมของนิสิตคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีความตั้งใจอยากช่วยวัยรุ่นเรียนรู้เพื่อเข้าใจและรับมือกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต เพราะเป็นช่วงวัยที่กำลังเติบโต เรียนรู้และพัฒนาตัวตน  ด้วยประสบการณ์ มุมมอง และทัศนคติต่อเรื่องต่าง ๆ ที่มีจำกัด จึงทำให้เด็กวัยรุ่นติดอยู่ในวังวนของปัญหาและเลือกที่จะรับมือด้วยการหาอะไรทำเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้น แต่สุดท้ายแล้วสาเหตุของปัญหาก็ยังคงอยู่จึงวนกลับเข้าวังวนเดิมอีกครั้ง  ยิ่งวัยรุ่นอยู่ในวงวันนานเท่าไหร่ปัญหาสุขภาพจิตก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นไปด้วย

ทีม Mind Map จึงสร้าง online community ที่ออกแบบและพัฒนาเนื้อหาจิตวิทยาในรูปแบบที่ตรงกับความสนใจของวัยรุ่น รวบรวมนิยายที่จะช่วยขยายมุมมองที่มีต่อปัญหาและวิธีการจัดการให้มีความหลากหลาย  รวมทั้งเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้วัยรุ่นได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดความรู้สึก ซึ่งเป็นวิธีการจัดการอารมณ์ในขั้นแรก  วัยรุ่นจึงพร้อมรับมุมมองและวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายเพื่อนำไปปรับใช้กับปัญหาของตนเอง

>>> เรียนรู้เพิ่มเติม <<<

สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก innowhale

1. กระบวนการออกแบบนวัตกรรมอย่างมีขั้นตอน เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด

2. การวิเคราะห์ถึงสาเหตุของประเด็นปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่นในสังคม และหนทางแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา

3. การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย และวิธีการที่เหมาะสมในการตั้งคำถามเพื่อสำรวจกลุ่มเป้าหมาย

4. หลักการออกแบบและพัฒนาชิ้นงานโดยคำนึงถึงประสบการณ์ที่ผู้ใช้งานจะได้รับ

5. การสร้าง Content และ Online Marketing เบื้องต้น

ผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดหวัง

กลุ่มเป้าหมายผู้ทดลองใช้ Post Mind ในการระบายความอึดอัด ความเครียด และความกังวลที่อยู่ในใจ โดยมีคนรับฟังและให้กำลังใจ สามารถลดความคิดขุ่นมัวและอารมณ์เชิงลบที่เกิดขึ้น หลาย ๆ ครั้ง การระบายยังนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับคนรอบข้างได้อีกด้วย ในระยะยาว Post Mind จะสามารถ ช่วยให้ผู้คนได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการให้กำลังใจดี ๆ ต่อกัน การรับฟังความรู้สึกของคนรอบตัว และเกิดพลังงานบวกจากคำพูดเล็กๆ ที่อาจเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะถูกส่งต่อกันไปในวงสังคมได้

เริ่มต้นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในประเด็นผลกระทบสูง
หรือร่วมพัฒนานวัตกรสังคมกับ innowhale