Maetha Organic – ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ จากวัตถุดิบอินทรีย์

ข้าวกล่องสุขภาพ โภชนาการครบถ้วนจากวัตถุดิบท้องถิ่น

จากอำเภอแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่

นวัตกร

ทีม แม่ทาออร์แกนิค

พานี ปูเฟย (แคท)
จิรัฐิติกาล คำกาศ (หญิง)
อภิศักดิ์ กำเพ็ญ (อั๋น)

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มวัยทำงาน ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ

 

โปรแกรม

Design Thinking Bootcamp for Food Entrepreneurs
Innowhale x ข่วงเกษตรอินทรีย์
1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564

" วัยทำงานให้ความสนใจเรื่องสุขภาพกายและใจ มองหาอาหารประจำวันที่มีกากใยสูงเช่นผักผลไม้และที่สำคัญต้องปราศจากสารเคมีด้วย "

เกี่ยวกับผลงาน

พนักงานออฟฟิส ให้ความสนใจเรื่องของสุขภาพทั้งกายและใจเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ทำให้เผชิญกับความไม่แน่นอนในหลายอย่างในชีวิตทำให้เกิดภาวะความเครียด หลายคนเลยกลับมาโฟกัสที่ตัวเองทั้งเรื่องสุขภาพกายและใจ ทางด้านสุขภาพกายจะมองหาอาหารที่ต้องบริโภคอยู่ทุกวัน อยากรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงเช่นผักผลไม้และที่สำคัญต้องปราศจากสารเคมีด้วย

แม่ทาออร์แกนิคจึงเห็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์และช่วยแก้ปัญหาต่อลูกค้าที่ต้องการอาหารที่ดีต่อสุขภาพ จึงได้จัดทำชุด happy box ชุดอาหารกลางวัน "ข้าวยำบ้านทา" อันประกอบไปด้วย สารอาหารที่ร่างกายต้องการและที่สำคัญยังปลอดภัยจากสารปรุ่งแต่งและสารเคมีอื่นๆอีกด้วย เพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงการบริการที่สะดวกเราจึงจัดทำชุดอาหารกลางวันพร้อมทานพร้อมกับบริการจัดส่งถึงที่

>>> เรียนรู้เพิ่มเติม <<<

สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก innowhale

1. ได้รู้จักกับผู้คนใหม่ๆ

2. ได้เครื่องมือในการช่วยคิดวิเคราะห์ และออกแบบไอเดียใหม่ ๆ

ดังคำที่ว่า "ให้ปลาฉันหนึ่งตัวฉันมีปลากินแค่1วัน สอนให้ฉันหาปลาฉันมีปลากินตลอดไป"

ผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดหวัง

แม่ทาออร์แกนิค พัฒนา Happy Box ชุดอาหารกล่องวัน "ข้าวยำบ้านทา" โดยใช้วัตถุดิบอินทรีย์ในชุมชนเพื่อสนับสนุนเกษตรกรและส่งเสริมให้เกิดการผลิตพืชผักสมุนไพรที่หลากหลาย และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้  แนวคิดผลิตภัณฑ์ที่เราได้ออกแบบและพัฒนาในโครงการนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาเมนูสุขภาพและบริการที่ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้ โดยกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มวัยทำงานที่ต้องการดูแลสุขภาพ  เราต้องการให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการบริการที่สะดวก จึงจัดทำชุดอาหารกลางวันพร้อมทานพร้อมกับบริการจัดส่ง

ในระยะยาว แม่ทาออร์แกนิคตั้งใจอยากพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อนสุขภาพอื่น ๆ ที่ใช้วัตถุดิบอินทรีย์ในชุมชนเพื่อสร้างสรรค์อาหารปลอดภัยและมีประโยชน์ และส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนปลูกพืชผักอินทรีย์ และขยายองค์ความรู้ในการพัฒนาผลผลิต และเปิดโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพใหม่ ๆ สู่ท้องตลาด

เริ่มต้นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในประเด็นผลกระทบสูง
หรือร่วมพัฒนานวัตกรสังคมกับ innowhale