Languor แลงเกอร์ – พื้นที่บอกเล่าความในใจจากวัยรุ่นสู่ผู้ใหญ่

Facebook Page เปิดพื้นที่เล่าความในใจของเด็กๆ แบ่งปันเรื่องราว และส่งต่อความในใจถึงผู้ใหญ่ในครอบครัว

นวัตกร

ทีม In You x Me

ณัชชา พรมสุริย์
ธันยพร เเถมศิริ

กลุ่มเป้าหมาย

วัยรุ่นม.ต้น - ม.ปลาย
อายุ 13 - 18 ปี

 

โปรแกรม

Creative Content Creator Workshop
 28 - 29 พฤศจิกายน 2563

" ในวันที่วัยรุ่นอยู่ในจุดที่ต้องตัดสินใจครั้งสำคัญจึงอยากพูดคุยหรือได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว แต่กลับมาเส้นบางๆ มากั้นไว้จนทำให้ไม่สามารถพูดคุยกันได้ "

เกี่ยวกับผลงาน

ทีม In You x Me เลือกโจทย์ปัญหาด้านสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นกับสังคมของเด็กวัยรุ่นคือเรื่องครอบครัว เนื่องจากเป็นปัญหาที่ใกล้ตัว และเพื่อนๆ ที่อยู่ในวัยเดียวกันก็พบเจอปัญหาในการพูดคุยหรือสื่อสารกับผู้ปกครองเช่นกัน เพราะในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ต้องมีการตัดสินใจครั้งสำคัญ สิ่งที่เด็กวัยรุ่นต้องการคือแรงสนับสนุนจากคนในครอบครัว แต่เหมือนมีเส้นบางๆ ที่กั้นอยู่ระหว่างกัน ทำให้มีบางเรื่องที่คุยกันไม่ได้จนเกิดความไม่เข้าใจกันภายในครอบครัว ซึ่งทำให้เด็กวัยรุ่นมีภาวะเครียดสะสมจากปัญหาเรื่องการสื่อสารในครอบครัว

ทีมจึงเลือกที่จะทำ Facebook Page ในชื่อ 'Languor แลง - เกอร์' เพื่อเป็นพื้นที่ให้วัยรุ่นได้พูดสิ่งที่อยู่ในใจที่อยากสื่อสารกับผู้ใหญ่ ซึ่งทีมมองว่า Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่อยู่ตรงกลางระหว่างคนทั้งสองกลุ่ม ทุกวัยสามารถเข้าถึงได้ เพื่อให้เสียงจากความรู้สึกของเด็กวัยรุ่นสามารถส่งไปถึงผู้ใหญ่ในครอบครัวได้รับรู้

>>> เรียนรู้เพิ่มเติม <<<

สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก innowhale

1. ความรู้ใหม่ๆ ในเชิงจิตวิทยา

2. ได้พื้นที่ในการคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ซึ่งเป็นมุมมองใหม่ที่สามารถนำไปปรับเปลี่ยนความคิดของตนเองได้

3. ได้รับแรงบวกในการเผชิญหน้ากับสิ่งที่คิดว่าตนเองทำไม่ได้

ผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดหวัง

ผลตอบรับจากเด็กวัยรุ่นที่ต้องการอยากสื่อสารไปถึงผู้ใหญ่ในบ้านค่อนข้างดี มีข้อความที่อยากจะสื่อสารกับผู้ปกครองส่งมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งทีมมองว่าเบื้องต้น Facebook Page ตอบโจทย์กับเด็กวัยรุ่น แต่อาจยังไม่สามารถส่งสารไปถึงผู้ใหญ่ได้ 100% เพราะในช่วงแรกเน้นไปที่ตัวเด็กวัยรุ่นในเรื่องข้อความที่อยากจะสื่อสารกับผู้ใหญ่ก่อน ซึ่งถ้ามีโอกาสทีมอยากพัฒนาในด้านการสื่อสารและการทำภาพให้สวยงาม เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายทั้งสองกลุ่มให้มากขึ้น

เริ่มต้นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในประเด็นผลกระทบสูง
หรือร่วมพัฒนานวัตกรสังคมกับ innowhale