สวนผักอ้ายเกิ้ม – ซีเรียลบาร์จากข้าวพองออร์แกนิค

อาหารว่างเพื่อสุขภาพตอบโจทย์สำหรับช่วงเวลาเร่งด่วน สะดวก อร่อย และอุดมไปด้วยคุณค่าจากข้าวกล้องออร์แกนิคและวัตถุดิบจากธรรมชาติ

นวัตกร

ทีม สวนผักอ้ายเกิ้ม

สุพรรณี​ สมจักร (กุ้ง)
กฤษฏา​ ธรรมรักษา (เบนซ์)
ยุภา  พวกลจะ

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มคนวัยเรียนที่ไม่ค่อยมีเวลา
ลุ่มคนวัยทำงานที่เร่งรีบ
กลุ่มผู้บริโภคอาหารสุขภาพ

โปรแกรม

Design Thinking Bootcamp for Food Entrepreneurs
Innowhale x ข่วงเกษตรอินทรีย์ เชียงใหม่
กรกฏาคม - ธันวาคม 2565

" คนเมืองเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนหรือวัยทำงาน มีวิถีชีวิตที่เร่งรีบ เราอยากทำอาหารที่ช่วยให้คนเหล่านี้มีทางเลือกสุขภาพ และกินดีมากขึ้น"

เกี่ยวกับผลงาน

เนื่องจากการบริโภคอาหารในปัจจุบันวิถีชีวิตแบบคนเมืองสมัยใหม่ที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ไม่เหมาะสมตามหลักโภชนาการ เพราะการเร่งรีบในการดํารงชีวิต ทําให้การบริโภคอาหารที่มีพลังงานและไขมันสูง โซเดียมสูง น้ําตาลสูง กรดไขมันอิ่มตัวสูง รวมถึงการทํากิจกรรมทางกายและการบริโภคผักและผลไม้ไม่เพียงพอ ล้วนมีผลเสียต่อสุขภาพโดยตรงทั้งสิ้น และการอาศัยอยู่ในชุมชนเมืองทำให้มีทางเลือกในการบริโภคที่ไม่มากนักนั้น และไม่สามารถเข้าถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้

จากประสบการณ์การทําเกษตรอินทรีย์มาเกือบ 7 ปี ของทีม ประกอบกับการได้นําผลผลิตมาจําหน่ายในชุมชนเมืองของเชียงใหม่ ได้เห็นการบริโภคอาหารที่มีหลากหลายในกลุ่มคนที่มาจับจ่ายซื้อผลผลิต โดยเฉพาะการบริโภคอาหารสําเร็จรูป หรือ อาหารพร้อมทาน ทำให้เราได้ไอเดียในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบหลักจากชุมชนบ้านดอนเจียงในผลิตภัณฑ์ ข้าวพองออร์แกนิคกรอบพร้อมทานรสชาติต่างๆ พร้อมด้วยเผือก มัน และสมุนไพรตามฤดูกาล อุดมด้วยคุณค่าสารอาหารจากวัตถุดิบธรรมชาติ ในปริมาณที่รับประทานเป็นอาหารว่างได้ ได้รับน้ำตาลและไขมันไม่สูงจนเกินไป

ข้าวพองออร์แกนิคกรอบพร้อมทานรสชาติต่างๆ ทีมเราได้ทดสอบไอเดียด้วยการผลิต 2 รสชาติ คือ รสแซ่บ ปรุงจากข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด และพริก คล้ายรสต้มยำ เพื่อให้เหมาะสำหรับผู้ชื่นชอบอาหารคาว และรสหวานปรุงจากน้ำตาลเคี่ยวพร้อมด้วยธัญพืชหลากชนิด คล้ายกับการรับประทานกราโนล่าแต่อยู่ในรูปแบบแท่ง ฉีกซอง และถือทานได้สะดวกในมือเดียวขณะที่ต้องเร่งทำงานหรืออ่านหนังสือสอบ ซึ่งเราพบว่าน้อง ๆ นักศึกษาให้การตอบรับเป็นอย่างดีทั้งรสชาติและปริมาณที่พอดีใน 1 ซอง ซึ่งทีมยังคงต้องพัฒนาบรรจุภัณฑ์และแบรนด์เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของผลิตภัณฑ์ต่อไป รวมถึงปรับกระบวนการผลิตให้เหมาะสมขึ้นด้วย

 

>>> เรียนรู้เพิ่มเติม <<<

สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก innowhale

1. ได้เรียนรู้การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค

2. ได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์และวางแผนงานอย่างเป็นระบบ

3. ได้ฝึกทักษะ และการทำงานร่วมกันโดยแบ่งหน้าที่ในกลุ่ม

ผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดหวัง

ทีมคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวัตถุดิบปลอดสารเคมีนอกจากจะได้เรื่องรสชาติที่อร่อยแล้วยังมีความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วย และหวังว่าผลิตภัณฑ์นี้จะเป็นทางเลือกอาหารสุขภาพให้กับคนที่เร่งรีบไม่มีเวลารับประทานอาหาร ตลอดจนลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคจากการรับประทานอาหารผิดเวลาได้ รวมถึงตระหนักถึงการบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย และรู้ที่มาของผลิตภัณฑ์มากขึ้น และหันมาส่งเสริมการบริโภคอาหารที่มาจากกระบวนการผลิตในระบบอินทรีย์หรือการสนับสนุนสินค้าชุมชนให้มากขึ้น ในส่วนของการผลิต เนื่องจากทีมเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในชุมชน ในระยะยาวจึงคาดหวังว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชุมชนให้ประสบความสำเร็จได้และพัฒนาชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง

 

เริ่มต้นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในประเด็นผลกระทบสูง
หรือร่วมพัฒนานวัตกรสังคมกับ innowhale