คนไทยตาย (และเจ็บป่วย) เพราะปาก

สำหรับผู้ที่มีเป้าหมายที่จะสร้างนวัตกรรมที่มี impact สูง สิ่งแรกเลยที่ต้องคำนึงถึงก็คือต้องเลือกปัญหาที่ใหญ่ มีผลกระทบกับผู้คนมากมาย วันนี้ innowhale ขอนำเสนอตัวช่วยสำหรับเพื่อนๆ ที่สนใจประเด็นสุขภาพ ในการเลือกโจทย์นวัตกรรมที่น่าสนใจ

อะไรคือสาเหตุการเจ็บป่วยหลักของคนไทย?

ถ้าจะบอกว่าใครคนนึงสุขภาพดี นอกจากคนนั้นจะมีอายุยืนยาวตามอายุขัยแล้ว คนนั้นก็จะต้องไม่เจ็บป่วยด้วย ในมุมกลับกันคนที่สุขภาพไม่ดีก็จะเสียปีสุขภาวะมาจากการเสียชีวิตก่อนอายุขัยและการเจ็บป่วยหรือพิการ

ในประเทศไทยก็มีประมวลข้อมูลนี้โดย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ มาตั้งแต่ปี 2542 โดยข้อมูลล่าสุดจะเห็นได้ว่ากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-comminicable diseases) ต่อไปนี้จะเรียกย่อๆ ว่า NCDs เป็นสาเหตุหลักของการเสียปีสุขภาวะ มากกว่าทั้งโรคติดเชื้อ (Infectious disease) และอุบัติเหตุ (Injuries) รวมกันเสียอีก

อันดับการเสียปีสุขภาวะจากกลุ่มโรค NCDs

เรารู้แล้วว่ากลุ่มโรค NCDs เป็นสาเหตุหลักของการเสียปีสุขภาวะของคนไทย โรคไหนล่ะที่เป็นสาเหตุอันดับต้นๆ มาดูกันที่ Data Visualization อันนี้ได้เลย

เนื่องจากบทความนี้เราจะชวนเพื่อนๆ คิดต่อเรื่องโรค NCDs ที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภค เราก็เลย highlight กลุ่มโรค NCDs ที่เป็นผลจากบริโภค ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular disease) และโรคเบาหวาน (Diabetes) ด้วยสีน้ำเงิน (โรคมะเร็งก็มีสาเหตุหนึ่งจากการบริโภคเช่นกัน แต่มีสาเหตุอื่นๆ ด้วย จึงไม่ได้นำมาพิจารณาในโจทย์นี้)

รู้อัตราการเสียปีสุขภาวะของโรคโดยภาพรวมไปแล้ว ลองมาดูซิว่า หากแบ่งออกตามช่วงวัยจะเป็นอย่างไรบ้าง?

แล้วอัตราการเสียชีวิตแตกต่างตามจังหวัดที่อยู่หรือไม่? มาดูกันว่าแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยมีการเสียชีวิตด้วยโรคต่างๆ อย่างไรบ้าง?

ปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่การเสียชีวิตด้วยกลุ่มโรค NCDs

อย่างที่เราบอกแล้วว่าจะชวนทุกคนมาคิดต่อเกี่ยวกับโรค NCDs ที่มีสาเหตุจากพฤติกรรมการบริโภค เราเลยอยากทำให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงและกลุ่มโรค NCDs ว่าแต่ละปัจจัยส่งผลให้เกิดโรคอะไรบ้าง

 
ข้อมูล: รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2557

และเพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงในการเกิดกลุ่มโรค NCDs ชัดเจนยิ่งขึ้น เราจะแสดงเส้นทางการเกิดโรคต่างๆ จากปัจจัยเสี่ยงในส่วนพฤติกรรมการบริโภคให้ดูกัน