Healthy Heart – คุกกี้อัลมอนด์ผสมกระบก

คุกกี้โภชนาการสูง จากแป้งอัลมอนด์ผสมกระบก - eatable and playable

ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพสำหรับแม่และเด็ก เสริมสร้างพัฒนาการ

นวัตกร

ทีม Healthy Heart

ศิรินัดดา ปิยะถาวรศิลป์ (แพตตึ้)
นันทิพร เลอวิศิษฎ์ (พลอย)

 

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มแม่และเด็ก
กลุ่มผู้บริโภคอาหารสุขภาพ
กลุ่มผู้บริโภครักษ์สิ่งแวดล้อม

 

 

โปรแกรม

Design Thinking Bootcamp for Food Entrepreneurs
Innowhale x Happy Grocers
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2564

 

 

 

" เรามุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จากวัตถุดิบท้องถิ่น โดยเปิดความด้านความคิดสร้างสรรค์ ค้นหาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย"

เกี่ยวกับผลงาน

Healthy Heart เป็นกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจอยากพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ ๆ  ที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพสำหรับผู้บริโภค ทีมได้สำรวจโอกาสและเปิดกว้างในการทำความเข้าใจปัญหาจากกลุ่มเป้าหมายแม่และเด็กโดยยังไม่ได้ตั้งกรอบเป็นผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง เมื่อได้ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย และรับรู้ถึงความต้องการและข้อจำกัดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ  Healthy Heart จึงได้โจทย์แรกที่ตั้งใจออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการกินสำหรับแม่และเด็กคือ ผลิตภัณฑ์อาหารว่างที่ Eatable & Playable แต่ด้วยข้อจำกัดในการผลิต (OEM) และการทำความเข้าในพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงวัยเพิ่มเติม ทำให้ทีมปรับไอเดียจากผลิตภัณฑ์คุ้กกี้จิ๊กซอว์เสริมสร้างพัฒนาการ เปลี่ยนผลิตภัณฑ์คุกกี้อัลมอนด์

ทีมได้สร้างสรรค์ไอเดียใหม่โดยต่อยอดและปรับจากแนวคิดผลิตภัณฑ์เดิม  โดยได้ศึกษาและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและมีแหล่งวัตถุดิบในไทยซึ่งถือเป็นสิ่งที่ลูกค้าเริ่มให้ความสนใจกับการบริโภคผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเพื่อเหตุผลในมุม Sustainable consumption และพบว่า เมล็ดกระบก หรือ ลูกกระบก เริ่มเป็นวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบในอาหารมากขึ้น จึงได้ลองนำเมล็ดกระบกมาพัฒนาเป็นคุ้กกี้ที่ตอบโจทย์แม่และเด็กในผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพที่ Eatable และ Playable กินสนุกให้เด็กได้หยิบจับได้ กินเปล่า ๆ เป็นอาหารว่าง หรือเลือกทานคู่กับนมหรือโยเกิร์ตได้ตามต้องการ  ทีมอยู่ในระหว่างการวางแผนการผลิต การควบคุมต้นทุนและการพัฒนาสูตรเพื่อให้ได้เนื้อสัมผัสที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพที่ตอบโจทย์สำหรับแม่และเด็กและเพิ่มทางเลือกสุขภาพให้กับผู้บริโภค

 

>>> เรียนรู้เพิ่มเติม <<<

สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก innowhale

1. ได้ลงมือฝึกใช้ Design Thinking มาเป็นเครื่องมือในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้จริง

2.  การทำงานร่วมกับผู้ผลิตที่เป็น Outsource (OEM) จำเป็นต้องวางแผนเผื่อระยะเวลาในการพัฒนา ทดสอบ และออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่

3.  มี Mentor ประจำกลุ่มที่ช่วยให้เราสามารถถอดบทเรียน แนะแนวทางในการหาข้อมูลได้ และทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากขึ้น

 

 

ผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดหวัง

Healthy Heart คาดหวังให้ผู้บริโภคอาหารสุขภาพได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพจริงและสามารถบริโภคได้ระยะยาวโดยสามารถบาลานซ์ทั้งเรื่องสุขภาพและความอร่อย รวมถึงมีประสบการณ์แปลกใหม่ในการรับประทานอาหารสุขภาพ 

เริ่มต้นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในประเด็นผลกระทบสูง
หรือร่วมพัฒนานวัตกรสังคมกับ innowhale