Healthy Heart – ต้าวอกไก่บ้อง

อกไก่พันสาหร่าย 1 ไม้ ให้โปรตีน 18 กรัม เพิ่มคุณค่าจากผักโขม แครอท และไข่ขาว
สะดวก ทานง่าย ในมื้อเร่งด่วน ยังได้อร่อยพร้อมโภชนาการที่ดี

นวัตกร

ทีม Healthy Heart

ศิรินัดดา ปิยะถาวรศิลป์ (แพตตึ้)
นันทิพร เลอวิศิษฎ์ (พลอย)

 

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มนักศึกษา / คนทำงาน ที่เร่งรีบ ไม่มีเวลาทำอาหาร
กลุ่มผู้บริโภคอาหารสุขภาพ
กลุ่มผู้ควบคุมอาหาร ลดน้ำหนัก

โปรแกรม

Design Thinking Bootcamp for Food Entrepreneurs
Innowhale x ร้านบิ๊กเต้ ธรรมศาสตร์
มีนาคม - กรกฎาคม 2565

"อาหารที่ดีควรให้สาอาหารหลากหลาย ครบถ้วน ทั้งแป้ง เนื้อสัตว์ ผักผลไม้ ในปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับแต่ละคน"

เกี่ยวกับผลงาน

Healthy Heart เป็นกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจอยากพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ ๆ  ที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพสำหรับผู้บริโภค จากการสัมภาษณ์พูดคุยทำความเข้าใจปัญหาการรับประทานอาหารของนักศึกษาชาวหอในช่วงเข้าร่วมกิจกรรม Design Thinking Bootcamp for Food Entrepreneurs ทำให้ทีมเราเข้าใจน้อง ๆ นักศึกษาได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความเข้าใจเรื่องอาหารสุขภาพที่น้อง ๆ ให้นิยามว่า อาหารที่ดีควรให้สารอาหารหลากหลายครบถ้วนทั้งข้าว/แป้ง เนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้ในปริมาณที่เหมาะสมกับแต่ละคน ทีมเราจึงได้ไอเดียและเห็นโอกาสที่จะแก้ปัญหาด้วยผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์โดยเป็นอาหารที่ให้โปรตีนสูง ย่อยง่าย รู้สึกเบาท้อง และกินสะดวก

โจทย์ที่พวกเราสนใจคือ เราจะทำอย่างไรให้น้อง ๆ มีอาหารที่ให้โปรตีนสูง ย่อยง่าย รู้สึกเบาท้อง และกินสะดวก ทั้งยังให้ความรู้สึกเป็นอาหารสด คว้าไปกินได้ในช่วงเวลาที่รีบไปเรียนตอนเช้า ที่สำคัญให้ความรู้สึกที่คุ้นเคยแต่ก็แปลกใหม่ในเวลาเดียวกัน โดยยังอยู่ในราคาที่จ่ายได้สำหรับเด็กหอ ทีมเราจึงได้ concept ขนมจีบสาหร่าย ซึ่งอยู่ในความคุ้นชินของน้อง ๆ อยู่แล้ว และออกแบบให้รับประทานได้สะดวกมากขึ้นเหมาะกับชีวิตประจำวันที่เร่งรีบ และมีปริมาณที่เหมาะกับมื้อเบา ๆ ได้ไม่จุกเกินไป

 

 

>>> เรียนรู้เพิ่มเติม <<<

สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก innowhale

1. การความเข้าใจปัญหาและความเป็นอยู่ของกลุ่มคนที่เราสนใจก่อนที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากความชอบและความสนใจของกลุ่มลูกค้าจริงทําให้มีแนวทางการจำหน่ายและสื่อสารแบรนด์ได้ง่ายมากขึ้น

3. การบริหารจัดการโครงการโดยเฉพาะการวาง Timeline และการคำนวณเวลาที่ต้องใช้ในการดำเนินงาน

ผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดหวัง

Healthy Heart คาดหวังว่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่แก้ปัญหาให้กับนักศึกษา หรือ กลุ่มคนที่ไม่ค่อยมีเวลาในการเตรียมอาหารด้วยตัวเอง สามารถดำชีวิตประจำวันที่เร่งรีบได้ รวมถึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตอาหารสุขภาพที่ดีต่อร่างกายและจิตใจได้จริงเพื่อให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลในการเลือกรับประทานอาหารหรือรู้สึกผิดเมื่อกินอาหาร และมีสุขภาพที่ดีได้

 

เริ่มต้นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในประเด็นผลกระทบสูง
หรือร่วมพัฒนานวัตกรสังคมกับ innowhale