Ginname – ผลิตภัณฑ์ชากาแฟสำเร็จรูป สูตรเพิ่มพลังสมอง

ชาและกาแฟสำเร็จรูปแบบก้อนพร้อมชง กลิ่นหอมจากธรรมชาติ เสริมวิตามินบีรวมและทอรีน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการตื่นตัวของสมอง

นวัตกร

ทีม Agro-indy
กานต์สินี ธนารักษ์วุฒิกร (นิล)
สรพรต สวนคร้ามดี (เกม)

กลุ่มเป้าหมาย

วัยทำงาน

 

โปรแกรม

University Incubation Program
1 พฤศจิกายน 2563 -
30 มิถุนายน 2564

" เด็กในวัยเรียนจำนวนมาก รับประทานอาหารไม่ครบ 3 มื้อ และส่วนใหญ่ไม่รับประทานอาหารมื้อเช้า เนื่องด้วยเวลาจำกัด และกิจวัตรประจำวันที่เร่งรีบในตอนเช้า ส่งผลต่อสมาธิ อารมณ์ และประสิทธิภาพการเรียนรู้ "

เกี่ยวกับผลงาน

คนวัยทำงานมีพฤติกรรมการบริโภคชา กาแฟ และเครื่องดื่มรสหวาน. และยังเป็นกลุ่มที่บริโภคน้ำตาลในอาหารมากกว่ามาตรฐานกำหนด เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นอกจากนี้ คนวัยทำงานจำนวนไม่น้อยดื่มชาหรือกาแฟเป็นประจำเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวด้วยคาเฟอีน โดยส่วนใหญ่จะชงดื่มเองหากมีเวลาเพียงพอ บ่อยครั้งระหว่างช่วงเวลาที่เร่งรีบของวัน อาจมีการซื้อชากาแฟสำเร็จรูปตามร้านสะดวกซื้อหรือตามร้านค้า ที่ส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์ชาและกาแฟในรูปแบบก้อน Ginname ออกแบบและพัฒนามาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย ปริมาณต่อหนึ่งหน่วยบริโภคเหมาะสม มีคาเฟอีนในปริมาณพอเหมาะ ไม่มีน้ำตาล ได้คุณค่าจากวิตามินบีและทอรีนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง สะดวก ชงได้รวดเร็ว สามารถละลายได้ในน้ำเย็น ตอบโจทย์ด้านความสะดวกและสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายวัยทำงาน เป็นผลิตภัณฑ์อาหารทางเลือกสุขภาพ ที่จะช่วยส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดการกินหวาน และลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มคนไทยวัยทำงาน

>>> เรียนรู้เพิ่มเติม <<<

สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก innowhale

1. การเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย และนำปัญหาของกลุ่มเป้าหมายมาใช้เป็นหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

2. ได้เรียนรู้เทคนิคและกระบวนการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบต่างๆ ทั้งจากแบบสอบถาม จากการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวต่อตัว

3. เรียนรู้กระบวนการปรับปรุงผลิตภัณฑ์จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย คือทดสอบ เก็บ feedback แล้วนำกลับมาปรับปรุงแก้ไข

4. ข้อคิดสำคัญคือ จงทำเพื่อกลุ่มเป้าหมายเป็นเรื่องหลัก เรื่องอื่นๆเช่น เรื่องเงิน เป็นเรื่องรอง ถ้าทำเพื่อกลุ่มเป้าหมายได้ด้วยความจริงใจ แล้วสามารถแก้ปัญหาให้พวกเขาได้จริงๆ เมื่อนั้นเราจะประสบความสำเร็จเอง

ผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดหวัง

ในระยะสั้น Ginname Tea ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายมีทางเลือกสุขภาพสำหรับเครื่องดื่มประเภทชากาแฟ และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานเครื่องดื่มรสหวานที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ   ระยะยาวทีมมีเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบของเกษตรกรไทย โดยมุ่งเน้นที่จะใช้วัตถุดิบเป็นชาหรือกาแฟจากเกษตรกรในประเทศไทยเท่านั้น เพื่อชูแหล่งที่มาของวัตถุดิบและทำให้แหล่งวัตถุดิบดังกล่าวเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทย

เริ่มต้นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในประเด็นผลกระทบสูง
หรือร่วมพัฒนานวัตกรสังคมกับ innowhale