Ginname – ธัชพืชอบกรอบ โปรตีนและใยอาหารสูง

ขนมขบเคี้ยวในมื้อว่าง จากวัตถุดิบธรรมชาติที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์
สะดวก ทานง่าย อร่อยพร้อมโภชนาการหลากหลาย

นวัตกร

ทีม Healthy Heart

กานต์สินี ธนารักษ์วุฒิกร (นิล)
วรพรต สวนคร้ามดี (เกม)

 

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มนักศึกษา
กลุ่มผู้บริโภคอาหารสุขภาพ

โปรแกรม

Design Thinking Bootcamp for Food Entrepreneurs
Innowhale x ร้านบิ๊กเต้ ธรรมศาสตร์
มีนาคม - กรกฎาคม 2565

"เด็ก ๆ ชาวหอไม่ค่อยมีทางเลือกอาหารสุขภาพมากนัก  ขาดโปรตีนและไม่ค่อยได้กินผัก  เราอยากทำขนมขบเคี้ยวที่อร่อย พร้อมโปรตีนและใยอาหารสูง ราคาไม่แพงเพื่อให้น้อง ๆ เข้าถึงได้ง่าย"

เกี่ยวกับผลงาน

Ginname มีความตั้งใจต้องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพสำหรับนักศึกษาชาวหอ จากการลงพื้นที่ วิเคราะห์ และทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต  ทีมพบว่า น้อง ๆ วัยเรียนที่อาศัยอยู่ในหอพัก มีวิถีชีวิตที่เร่งรีบ ไม่มีเวลา  และเข้าไม่ถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ รับประทานขนมขบเคี้ยว ที่มีปริมาณน้ำตาล โซเดียม ไขมัน สูง และข้ามมื้ออาหารหลักซึ่งส่วนใหญ่เป็นมื้อเช้าเนื่องจากตารางชีวิตที่เร่งรีบ การไม่รับประทานอาหารเช้าทำให้เกิดการหิวระหว่างวัน และเป็นเรื่องยากในการควบคุมปริมาณและประเภทอาหารที่เลือกรับประทาน ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพระยะยาว 

Ginname จึงได้พัฒนาขนมขบเคี้ยวทางเลือกสำหรับผู้ต้องการดูแลสุขภาพ ที่ทำจากธัญพืชนานาชนิด เพิ่มมะพร้าวคั่วเสริมโปรตีนและใยอาหาร ประกอบด้วยแผ่นธัญพืชจากถั่วเหลือง ถั่วลูกไก่ ถั่วทอง ลูกเดือย มะพร้าวคั่ว พร้อมข้าวกล้องพอง งา และเมล็ดฟักทอง เหมาะสำหรับเป็นขนมขบเคี้ยวในมื้อว่าง หรือเป็นมื้อเบาๆรับประทานคู่กับโยเกิร์ตหรือนมได้  สามารถรับประทานขนมขบเคี้ยวที่อร่อยถูกปากเพลิดเพลินได้ในราคาจับต้องได้ พร้อมคุณประโยชน์จากโปรตีน ใยอาหาร และแร่ธาตุ วิตามินจากธัญพืชต่าง ๆ

 

>>> เรียนรู้เพิ่มเติม <<<

สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก innowhale

1. ได้เรียนรู้เรียนการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น การหาความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายมาใช้เป็นโจทย์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ออกมาตรงใจกลุ่มเป้าหมาย

2. ได้เรียนรู้เรื่องการทำ Branding ที่ทำให้เข้าความสำคัญและความหมายของการทำ Branding มากยิ่งขึ้น

3. ได้เรียนรู้ในเรื่องการติดต่อซื้อขายกับร้านค้าปลีก รายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ ค่าฝากขาย ระบบการนำเสนอสินค้า การติดต่อฝากขายสินค้า Homemade ไปจนถึงรูปแบบการฝากขาย

4. ได้เรียนรู้เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับภาพลักษณ์ของ Brand

ผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดหวัง

จากการดำเนินโครงการของทีมของเรา เราสามารถทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักขนมสุขภาพมากยิ่งขึ้น และทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึงขนมสุขภาพในราคาที่เหมาะสมกับนักศึกษามากยิ่งขึ้น ถ้าหากดูจากผลลัพธ์ที่เราได้นำเสนอต้นแบบให้กับกลุ่มเป้าหมายแล้ว เราสามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองของพวกเขาที่มีต่อขนมสุขภาพได้ โดยในช่วงการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายก่อนที่ทีมของเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับพวกเขาพบว่าพวกเขามีความคิดเห็นต่อขนมสุขภาพว่า ขนมสุขภาพต้องราคาแพง รสชาติไม่ถูกปาก รสชาติเบาบางเกินไป แต่เมื่อเรานำเสนอผลิตภัณฑ์ของเราพบว่าความคิดเห็นที่กลุ่มเป้าหมายมีต่อผลิตภัณฑ์ของเราแตกต่างออกไปจากขนมสุขภาพทั่วไป เช่น รสชาติอร่อยถูกปาก หวานหอมกำลังดี ราคาไม่แพงราคาอยู่ในช่วงที่เหมาะสม เมื่อได้กินแล้วจะอยากกินอีก กินแล้วเกิดความเพลิดเพลิน กินแล้วไม่รู้สึกผิด

ผลกระทบทางตรงที่ทีมของเราคาดหวังคือเราจะสามารถเป็นขนมขบเคี้ยวที่กินแล้วไม่ทำลายสุขภาพของพวกเขา แถมยังสามารถเป็นตัวช่วยให้พวกเขามีสุขภาพที่ดีขึ้นได้อีกทาง

ส่วนผลกระทบทางอ้อมทางทีมของเรามีความคิดที่จะนำหลัก BCG model มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบส่วนเหลือจากกระบวนการ วัตถุดิบที่ปกติทั่วไปแล้วมีมูลค่าไม่สูงมาเพิ่มมูลค่าผ่านการใช้เทคนิคการผลิตที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมไม่ใช้สารปรุงแต่งหรือสารเคมีในการผลิต วัตถุดิบที่ทีมของเรานำมาใช้ล้วนเป็นวัตถุดิบในประเทศทั้งหมดจากเกษตรกรในประเทศไทย ดังนั้นเรามีความมุ่งหวังที่จะสร้างอาชีพให้กับผู้คน เพิ่มโอกาสการขยายธุรกิจให้กับคนในประเทศ

เริ่มต้นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในประเด็นผลกระทบสูง
หรือร่วมพัฒนานวัตกรสังคมกับ innowhale