Beany Crispy – ขนมอบกรอบโปรตีนสูงจากถั่ว 5 สี

ขนมอบกรอบโปรตีนสูงจากถั่ว 5 สี อุดมไปด้วยแคลเซียมจากวัตถุดิบธรรมชาติ และไฟเบอร์จากธัญพืช พลังงานต่ำ คุณค่าทางโภชนาการสูง

นวัตกร

ทีม Lively Masters
จรูญศรี ชูศักดิ์
ธันยชนก เริงสำราญ
พิชญาภา รักษาราษฎร์

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้หญิง
วัยทำงาน

 

โปรแกรม

Design Thinking for Food Entrepreneurs 
1 เมษายน 2564 -
31 พฤษภาคม 2564

" ขนมขบเคี้ยวในท้องตลาดส่วนมากมีพลังงานสูง อุดมไปด้วยโซเดียม น้ำตาล ไขมัน และวัตถุปรุงแต่งอาหาร อีกทั้งยังมีคุณค่าทางโภชนาการต่ำ นำไปสู่ผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว "

เกี่ยวกับผลงาน

Lively Masters เป็นทีมนักวิจัยและนักกำหนดอาหาร ที่สนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ตอบโจทย์สุขภาพของคนวัยทำงานยุคใหม่ ได้พบว่าเทรนด์ในการบริโภคอาหารว่างระหว่างวันปัจจุบันพบมากในกลุ่มพนักงานออฟฟิศ เนื่องจากความเหนื่อยล้าและความเครียดจากการทำงานจึงทำให้พนักงานออฟฟิศมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารระหว่างมื้อ ซึ่งตัวเลือกขนมจำนวนมากในท้องตลาดเป็นขนมที่มีพลังงานสูง อุดมไปด้วยโซเดียม น้ำตาล ไขมัน และวัตถุปรุงแต่งอาหาร อีกทั้งยังมีคุณค่าทางโภชนาการต่ำ นำไปสู่ผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว

ทีม Lively Masters ได้ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Beany Crispy ในรูปแบบขนมอบกรอบโปรตีนสูง มีส่วนประกอบหลักได้แก่ถั่ว 5 สี ที่อุดมไปด้วยโปรตีนจากกรดอมิโนจำเป็นครบถ้วน และ 'เคย' วัตถุดิบแคลเซียมสูง มีชิ้นพอดีคำ ทานง่าย รสชาติดี จึงเป็นขนมทางเลือกสำหรับคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ

>>> เรียนรู้เพิ่มเติม <<<

สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก innowhale

1. ได้เอาความรู้ด้านโภชนาการ การกำหนดอาหาร และด้านธุรกิจอาหารมาประยุกต์ใช้ในการผลิตชิ้นงาน

2. ได้ความรู้จากทั้งพี่เลี้ยงและเพื่อนร่วมโครงการที่มีความหลากหลาย

3. ได้คิดถึงปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในมิติต่างๆ และพยายามที่จะหาทางออกเพื่อแก้ปัญหาให้กลุ่มเป้าหมาย

4. ได้เข้าใจและรับฟังกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดที่จะอยากสร้างนวัตกรรมอาหารให้กับสังคม และทำให้ทุกคนมีทางเลือกในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น

ผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดหวัง

Beany Crispy ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกรับประทานทางเลือกอาหารที่มีประโยชน์ คุณค่าทางโภชนาการสูง  ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการบริโภคขนมขบเคี้ยวที่อุดมไปด้วยโซเดียม ไขมัน และน้ำตาล  ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์หวังว่าผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวจะสามารถกระตุ้นพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ไม่เพียงแต่ในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใหญ่วัยทำงาน แต่รวมไปถึงเด็กและวัยรุ่นที่ชอบขนมขบเคี้ยวให้หันมาใส่ใจและเลือกทางเลือกสุขภาพมากขึ้น ในระยะยาวทีมหวังว่า กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ Beany Crispy ที่เลือกใช้วัตถุดิบที่สามารถหาได้ในประเทศ จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบท้องถิ่น เช่น ถั่ว ธัญพืช และเคย ที่เป็นแหล่งวัตถุดิบที่อุดมไปด้วยคุณค่าสารอาหารที่มีประโยชน์และดีต่อสุขภาพ และเกิดความนิยมในวงกว้าง

เริ่มต้นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในประเด็นผลกระทบสูง
หรือร่วมพัฒนานวัตกรสังคมกับ innowhale