โครงการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่สะพานข้ามแยกคลองตันด้วยการโน้มน้าวพฤติกรรม (Nudge)

‘สะกิด’ พฤติกรรมขับขี่ปลอดภัยในกลุ่มเป้าหมายผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บริเวณสะพานข้ามแยกคลองตัน

Nina Chaiyanon

September 6, 2021

ร้อยเอ็ดเฮ็ดดี 101 – สะกิดพฤติกรรมขับขี่ปลอดภัย ไม่ขับย้อนศร

‘สะกิด’ พฤติกรรมขับขี่ปลอดภัย ไม่ขับรถย้อนศร ด้วยเทคนิคการสื่อสารที่เข้าถึงวิธีคิดและความเชื่อของคนในชุมชน

Nina Chaiyanon

September 6, 2021

เลี้ยวเป็นเส้นตรง – สะกิดพฤติกรรมขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุทางกลับรถ

‘สะกิด’ พฤติกรรมขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบริเวณจุดกลับรถในเขตชุมชน ด้วยการเข้าถึง เข้าใจ และเสริมแรง

Nina Chaiyanon

September 6, 2021

The Letter – เรื่องราวโรคซึมเศร้าผ่านจดหมายถึงเพื่อน

instagram story ที่เล่าเรื่องราวของโรคซึมเศร้าในรูปแบบบทสนทนาผ่านการเขียนจดหมาย แบ่งปันมุมมองและกำลังใจดีดีจากเพื่อนถึงเพื่อน

Nina Chaiyanon

August 27, 2021

INFP – It’s Normal to Feel Pain

instagram content ที่ให้ข้อมูลเรื่องการรู้จักตัวเอง และเปิดช่องทางในการให้คำปรึกษาด้านปัญหาสุขภาพจิตแก่วัยรุ่น

Nina Chaiyanon

August 27, 2021

pprs.trange – คุณเคยรู้สึกแปลกแยก เพราะเป็นตัวเองหรือเปล่า ?

instagram content เปิดพื้นที่และเป็นกระบอกเสียงคนที่รู้สึกว่าตนเองแปลกแยก และไม่อาจส่งเสียง “เคยรู้สึกแปลกเพราะเป็นตัวเองหรือเปล่า ? ถ้าคุณแปลก เราก็แปลกเหมือนกัน”

Nina Chaiyanon

August 27, 2021

คลิปวีดีโอสั้นชวนคิด – วัยรุ่นและความสัมพันธ์กับเพื่อน

สื่อคลิปวีดีโอสั้นที่สะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน การเคารพสิทธิ การให้เกียรติ และการอยู่ร่วมกันในสังคม

Nina Chaiyanon

August 27, 2021

What Abuse Me – ชวนวัยรุ่นพูดคุยและสะท้อนคิดเกี่ยวกับ Hate Speech ในสังคม

Instagram Story ที่รวบรวมคำถามและกิจกรรม Self-Reflection ชวนคิด ชวนคุย ชวนตั้งคำถาม เกี่ยวกับ Hate speech ในประเด็นยอดฮิตที่วัยรุ่นต้องเจอในสังคม

Nina Chaiyanon

August 27, 2021
1 2 3 5