สหเกียรติอาศรมวงศ์สนิท – (แนวคิดผลิตภัณฑ์) แพลตฟอร์มเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

เพจ Facebook ที่เป็นสื่อกลางในการเชื่อมผู้ผลิตอาหารปลอดภัยรายย่อยและผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงอาหารปลอดภัย วัตถุดิบธรรมชาติ จากแหล่งผลิตที่รู้ที่มา

นวัตกร

ทีม อาศรมวงศ์สนิท
ณัฐชานันท์ เรืองศักดิ์ขจร
วิชดา นฤวรพัฒน์
นพนาถ ลีละวัฒน์วัฒนา
ภรณี ภูรีสิทธิ์

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่ในเมือง
อายุ 25-50 ปี

 

โปรแกรม

Food Concept Validation 
16 มิถุนายน 2564 -
19 กรกฎาคม 2564

" อาหารปลอดภัยหาซื้อยากและมีราคาแพง ที่สำคัญไม่รู้แหล่งที่มาชัดเจน ผู้บริโภคจึงขาดความเชื่อมั่น ทำให้การสร้างเสริมพฤติกรรมการกินที่ดีเป็นเรื่องยาก "

เกี่ยวกับผลงาน

ทีมอาศรมวงศ์สนิทได้ทำการสำรวจแหล่งซื้อขายอาหารปลอดภัย และศึกษาความท้าทายของผู้บริโภค พบว่าอาหารปลอดภัยส่วนใหญ่หาซื้อยาก มีราคาแพง อาหารที่วางขายทั่วไปไม่รู้แหล่งที่มา หรือไม่มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากพอ การเลือกซื้อผักผลไม้ออแกนิคในราคาที่สูงกว่าปกติสองสามเท่าและยังไม่สามารถมั่นใจถึงความปลอดภัยได้จริง  ผู้บริโภคส่วนหนึ่งมีความพยายามปลูกผักและเลี้ยงสัตว์เอง  ทำอาหารกินเอง ความยากลำบากนี้จึงกลายมาเป็นโจทย์ของทีมอาศรมวงศ์สนิทที่อยากจะช่วยให้ผู้บริโภคหาซื้ออาหารที่มั่นใจได้ว่าคุณภาพดีและปลอดภัย

เพจ Facebook สหเกียรติอาศรมวงศ์สนิท เป็นแพล็ตฟอร์มออนไลน์ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการจำหน่ายสินค้าเกษตรออนไลน์โดยการเชื่อมต่อเครือข่ายผู้ผลิตอาหารปลอดภัยรายย่อยกับผู้บริโภค จึงทำให้ผู้บริโภคได้อาหารและวัตถุดิบอาหารจากธรรมชาติ ที่มั่นใจในความปลอดภัยผ่านเรื่องราวจากผู้ผลิตโดยตรงในราคาที่ยุติธรรม  ตอบโจทย์ทั้งฝั่งผู้บริโภครักสุขภาพและเป็นการสนับสนุนเครือข่ายเกษตรกรและผู้ประกอบการอาหารรายย่อย

>>> เรียนรู้เพิ่มเติม <<<

สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก innowhale

1. ได้เข้าใจกระบวนการคิดตั้งแต่การค้นหาปัญหาของผู้ซื้อจนถึงการหาคำตอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลจริงๆ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเข้าถึงผลิตภัณฑ์

2. ทำให้นึกถึงเสมอว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคและผู้ผลิตอย่างไร

3. ได้ลงมือคิด สัมภาษณ์ คุย ร่วมกับเพื่อนๆ ในทีม ได้ลองผิดลองถูกกัน ทำให้เข้าใจแนวคิดและการนำไปใช้งานจริงได้มากขึ้น

ผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดหวัง

เพจ Facebook สหเกียรติอาศรมวงศ์สนิท ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารปลอดภัยและรู้ที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์ในราคาที่ยุติธรรม ทำให้เกิดความตระหนักรู้ถึงพลังของตนในฐานะผู้บริโภคที่จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและเกษตรกรรายย่อย รวมถึงสามารถหารายได้และสร้างอาชีพให้กับกลุ่มคนที่สนใจด้านเกษตรอินทรีย์ได้ ในระยะยาวคาดว่าจะสามารถส่งเสริมแนวคิดให้ผู้คนได้ตระหนักถึงการมีสติในการบริโภค การใช้ชีวิต เลือกกิน เลือกอยู่ ว่าส่งผลต่อธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างไรบ้าง ซึ่งทีมมุ่งหวังว่าในอนาคตจะสามารถส่งเสริมให้เกิดความเกื้อกูลระหว่างผู้บริโภคและผู้ผลิต เกิดเป็นความสัมพันธ์ที่จะดำรงไว้ในระยะยาวได้

เริ่มต้นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในประเด็นผลกระทบสูง
หรือร่วมพัฒนานวัตกรสังคมกับ innowhale