รายงานสุขภาพคนไทย – บันทึกเหตุการณ์ด้านสุขภาพและสังคม

รายงานสุขภาพคนไทย จัดทำโดยมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ ปี 2546  เป็นบันทึกเหตุการณ์สำคัญด้านสุขภาพและสังคม ประจำปีที่ชวนทุกคนมาวิเคราะห์และหาคำตอบให้กับสถานการณ์สุขภาพเพื่อสังคมที่ยั่งยืน สำหรับนวัตกรที่ต้องการ explore เลือกปัญหาที่น่าสนใจในการทำนวัตกรรม รายงานนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยคุณเริ่มต้นได้ ด้วยข้อมูลสถิติและบทวิเคราะห์ที่เข้มข้น pin point ระบุปัญหา  และมีสไตล์การเขียนที่เข้าใจง่าย ภาพประกอบที่สวยงาม 

แต่ละปีจะมีธีมตัวชี้วัดประจำปี ซึ่งถ้าเราสนใจประเด็นไหนก็สามารถไปตามดูฉบับปีนั้นๆ ได้ สามารถอ่านรายสุขภาพคนไทยแบบออนไลน์ได้ที่  https://www.thaihealthreport.com/