innowhale University Incubation Program 2020

innowhale สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา ที่ต้องการทำโครงการนวัตกรรมสังคม เข้าร่วม innowhale University Incubation Program 2020 โปรแกรมบ่มเพาะที่จะช่วยให้คุณพัฒนาไอเดียโปรเจคจากโจทย์สถานการณ์และกลุ่มเป้าหมายจริง และเสริมสร้างทักษะด้านนวัตกรรมที่สำคัญ เพื่อหาคำตอบและวิธีการแก้ปัญหา (solution) สำหรับประเด็นสังคมที่ผลกระทบสูง พร้อมทุนสนับสนุนโครงการและโอกาสในการต่อยอดและขยายผลร่วมกับ สสส. และภาคีเครือข่าย


โจทย์นวัตกรรม

1. สุขภาพจิตวัยรุ่น – วัยรุ่นจำนวนมากเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือและคำแนะนำเมื่อมีความกังวลและปัญหาด้านสุขภาพจิต เนื่องจากจำนวนบุคลากรทางการแพทย์และบริการสุขภาพที่ยังมีข้อจำกัด รวมไปถึงแพล็ตฟอร์มด้านสุขภาพจิตวัยรุ่นที่มีอยู่ยังไม่ตอบโจทย์และไม่น่าดึงดูดสำหรับกลุ่มเป้าหมาย

เราจะออกแบบวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรที่จะช่วยให้วัยรุ่นสามารถดูแลสุขภาพจิตเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง (self-care) รวมไปถึงส่งเสริมให้เกิดการดูแลสุขภาพจิตโดยมีชุมชนเป็นฐาน (informal community care) ”

2. อาหารและชีวิตปกติวิถีใหม่ – พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไประหว่างและหลังการแพร่ระบาดของ Covid-19 เช่น กินอาหารนอกบ้านน้อยลง ทำอาหารกินเอง ใส่ใจเรื่องความสะอาดและแหล่งที่มาของวัตถุดิบมากขึ้น หรือแม้กระทั้งสั่งอาหารเดลิเวอรี หรือซื้ออาหารจากผู้ผลิต/เกษตรกรโดยตรง ฯลฯ ทำให้
รูปแบบสินค้าและบริการต้องเปลี่ยนไปตามบริบท

เราจะออกแบบผลิตภัณฑ์/บริการอาหาร เพื่อช่วยให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหาร และภาคการเกษตรปรับตัวอย่างไรให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุค new normal ที่สนใจสุขภาพมากขึ้น?


คุณสมบัติผู้สมัคร

 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 หรือในระดับปริญญาโท และมีความต้องการที่จะทำโครงการนวัตกรรมสังคมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของจบการศึกษา
 • กำลังศึกษาในชั้นปีอื่นๆ หรือเพิ่งจบการศึกษา (ไม่เกิน 2 ปี) ที่ต้องการพัฒนาโครงการนวัตกรรมสังคม หากได้รับคัดเลือกเข้าร่วมบ่มเพาะ พร้อมทุนสนับสนุนตลอดระยะเวลาโปรเแกรม

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

 • ทุนสนับสนุนในการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมจำนวน 80,000 บาท/ทีม
 • ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในการพัฒนานวัตกรรมสังคม
 • การเข้าถึงที่ปรึกษาในการพัฒนานวัตกรรมและผู้เชี่ยวชาญเชิงประเด็น
 • การสนับสนุนต่อยอดและขยายผลหลังโครงการบ่มเพาะ
 • ได้สร้างเครือข่ายนวัตกรสังคมกับผู้เข้าร่วมโครงการทีมอื่นๆ

กระบวนการ

เปิดพื้นที่ทำความเข้าใจปัญหา ระดมและทดสอบไอเดีย ด้วยกระบวนการ Design Sprint (ออนไลน์ ผ่าน Zoom) โดยเวิร์คช็อป Design Sprint เพื่อคัดเลือกทีมเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ จะใช้เวลาทั้งหมด 3 วัน (+1 วันสำหรับทีมนัดหมายการทำงานร่วมกัน)

ประเด็นอาหารและชีวิตปกติวิถีใหม่
จะเปิด Design Sprint รอบคัดเลือก 1 รอบ

📝 Map & Sketchเสาร์ 8 ส.ค.63 (13.00-16.00)
เรียนรู้โจทย์และเข้าใจปัญหา & ระดมสมอง สเก็ตช์ไอเดีย
☑️ Decide & Prototypeอาทิตย์ 9 ส.ค. 63 (9.00-12.00)
เลือกไอเดียที่ใช่และไปต่อ & พัฒนาต้นแบบชิ้นงาน
💁 Test & Debriefเสาร์ 15 ส.ค. 63 (9.00-12.00)
สรุปและรายงานผลการทดสอบ และหารือแผนงาน next steps


ประเด็นสุขภาพจิตวัยรุ่น
Design Sprint จะจัดขึ้นทั้งหมด 2 รอบ คุณสามารถเลือกรอบที่สะดวกเข้าร่วม

รอบ 1
📝 Map & Sketchเสาร์ 18 ก.ค.63 (9.00-12.00)
เรียนรู้โจทย์และเข้าใจปัญหา & สเก็ตช์ไอเดีย
☑️ Decideอาทิตย์ 19 ก.ค. 63 (9.00-12.00)
เลือกไอเดียที่ใช่และไปต่อ
🧰 Prototypeทีมนัดหมายวันทำงานร่วมกันระหว่างสัปดาห์
พัฒนาต้นแบบชิ้นงาน
💁 Testเสาร์ 25 ก.ค. 63 (9.00-12.00)
ทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย

รอบ 2
📝 Map & Sketchเสาร์ 1 ส.ค.63 (9.00-12.00)
เรียนรู้โจทย์และเข้าใจปัญหา & สเก็ตช์ไอเดีย
☑️ Decideอาทิตย์ 2 ส.ค. 63 (9.00-12.00)
เลือกไอเดียที่ใช่และไปต่อ
🧰 Prototypeทีมนัดหมายวันทำงานร่วมกันระหว่างสัปดาห์
พัฒนาต้นแบบชิ้นงาน
💁 Test เสาร์ 8 ส.ค. 63 (9.00-12.00)
ทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย

ประกาศรายชื่อทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ และได้รับทุนสนับสนุน 80,000 บาท
ทาง Facebook innowhale

 • ได้รับทุนสนับสนุนทีมละ 80,000 บาท
 • workshop เพื่อพัฒนาพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมโครงการในการพัฒนานวัตกรรม โดยออกแบบและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของทีมผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะจัดขึ้นในวันเสาร์หรืออาทิตย์ ทุก ๆ 6 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาโครงการ
 • coach ประจำทีมที่จะช่วยติดตาม ให้คำปรึกษาและการสนับสนุนตลอดระยะเวลาโครงการ 8 เดือน


Youth Mental Health

สำหรับนักศึกษาและผู้จบใหม่ที่สนใจสร้างเครื่องมือในการดูแลตัวเองด้านสุขภาพจิตวัยรุ่นด้วยเทคโนโลยีและสื่อใหม่ เช่นสาขาวิชา

 • จิตวิทยา
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • การสื่อสาร และกราฟิก
 • ออกแบบสื่อใหม่ เช่นเกมส์ หรือสื่อดิจิทัล
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ IT
 • นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน

เปิดรับสมัคร วันนี้ – 10 ก.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก 13 ก.ค. 63
ทาง Facebook: innowhale

New Normal Healthy Eating

นักศึกษาและผู้จบใหม่ที่สนใจออกแบบบริการและผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ สำหรับไลฟ์สไตล์ช่วงระหว่างและหลัง Covid-19 เช่น สาขาวิชา

 • วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมอาหาร
 • คหกรรมศาสตร์
 • โภชนาการและการกำหนดอาหาร
 • เกษตรศาสตร์
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • ธุรกิจและการตลาด

เปิดรับสมัคร วันนี้ – 30 ก.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก 31 ก.ค. 63
ทาง Facebook: innowhale


คำถามที่พบบ่อย

Q: รับสมัครทีมละไม่เกินกี่คน
A: ฟอร์มทีมได้ตั้งแต่ 3-5 คน จากหลากหลายสาขา ให้มีทั้งสมาชิกสายเชี่ยวชาญเชิงประเด็น และสายเทคโนโลยี ออกแบบ/สื่อสาร และสายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Q: สนใจเข้าร่วมโครงการ แต่ไม่มีทีม สมัครได้ไหม?
A: ถ้าหากสนใจแต่ยังไม่มีทีม ฉายเดี่ยวหรือจับคู่กับเพื่อนสมัครเข้ามาก่อนได้จ้า เราจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความรู้จักเพื่อน ๆ นักศึกษา/นวัตกรรุ่นใหม่จากหลากหลายสาขาวิชา รับรองว่าเข้ามาแล้วจะไม่โดดเดี่ยวอย่างแน่นอน!

Q: นักศึกษาสาขาอื่นสมัครได้ไหม?
A: ได้อยู่แล้ว innowhale เปิดรับผู้สมัครจากสายความรู้/ความเชี่ยวชาญเชิงประเด็น และสายนวัตกร/นักสร้างสรรค์ (ออกแบบ เทคโนโลยี สื่อสาร ฯลฯ) และสาขาที่เกี่ยวข้อง หากคุณมีความรู้/ประสบการณ์ และความสนใจในประเด็นสังคม พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และที่สำคัญมีความตั้งใจและทักษะที่จำเป็น พร้อมร่วมลุยโปรเจคระยะยาว (8 เดือน) ไปด้วยกันหากได้รับคัดเลือก สมัครมาโลด!

Q: ต้องทำโครงการเป็น senior project เท่านั้นหรือเปล่า?
A: แนะนำ แต่ไม่จำเป็น เรามองว่ากระบวนการของ innowhale จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังพัฒนาไอเดียโปรเจค และต้องการทำโครงการที่สร้าง impact โดยจะมีโอกาสได้ทำความเข้าใจสถานการณ์ ตั้งโจทย์จากปัญหาจริง ระดมไอเดียการแก้ปัญหา ออกแบบและพัฒนาต้นแบบ (prototype) และทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย พร้อมโครงการบ่มเพาะและทุนสนับสนุน ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกทำเป็นโปรเจคจบได้ถ้าต้องการ ถ้าสนใจและพร้อมลุยในการเรียนรู้และลงมือทำไปด้วยกันตลอดระยะเวลาโครงการก็สมัครมาได้เลย

Q: ทรัพย์สินทางปัญญาของนวัตกรรมเป็นของใคร?
A: ให้สิทธิ์ในการขอรับสิทธิบัตร หรือ ลิขสิทธิ์ เป็นของผู้สร้างสรรค์ และผู้ร่วมทุน โดย innowhale และ สสส. มีสิทธิ์ร่วมในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ

Q: หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถถามได้ที่ไหน
A: Inbox มาที่ Facebook innowhale ได้เลย